Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Města a obce nutně potřebují finance na zateplování škol a školek

12/05/08
smf

S nedostatečnou izolací školských budov, stavěných převážně v dobách minulého režimu, se potýkají stovky českých měst a obcí. Zdroj: www.smocr.cz
 

Města a obce nutně potřebují finance na zateplování škol a školek
Začátkem května bude řídící výbor Operačního programu Životní prostředí rozhodovat o dotacích na projekty týkající se úspor energií zateplováním obecních škol a mateřských školek. S nedostatečnou izolací školských budov, stavěných převážně v dobách minulého režimu, se potýkají stovky českých měst a obcí. Vstřícný přístup Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) k jednání o navýšení objemu peněz právě na kapitolu o úsporách energií proto velmi vítá Svaz měst a obcí České republiky.
 
Do dotačních řízení na zateplení školských budov a podobné projekty obce zasílají žádosti o příspěvky v řádech miliard korun, na opatření jsou ale k rozdělení vyčleňovány jen stovky milionů. "Svaz měst a obcí dlouhodobě usiluje o lepší podmínky pro zřizovatele škol a mateřských školek. Zejména menší města a obce potřebují zachovat tato zařízení, která tu mnohdy neslouží výhradně ke vzdělávání a výchově dětí, ale jsou i důležitou součástí kulturního a společenského života v obci. Zateplením budov se podstatně snižují provozní náklady těchto zařízení, což rozpočtům malých obcí přináší značné ulehčení," vysvětlil Ing. Dan Jiránek, člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR. V této souvislosti Svaz oceňuje ochotu především ministerstva životního prostředí jednat o navýšení příspěvků na řešení tohoto zásadního problému. Váží si i přístupu dalších ministerstev, která se Svazem na podpoře rozvoje venkova spolupracují, zvláště pak ministerstva financí a zemědělství. "Svaz je přesvědčen, že nejšetrnější k životnímu prostředí není energie vyrábět, byť z obnovitelných zdrojů, ale energie nespotřebovat. Proto očekáváme, že ministerstvo životního prostředí podpoří právě projekty na úspory energií," dodal Jiránek. Obnovitelné zdroje a úspora energií jsou od loňského roku financovány z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Pro období 2007 až 2013 je v OPŽP v kapitole Udržitelné využívání zdrojů energie 9,2 miliardy Kč pro projekty zaměřené na úsporu energie. V oblasti snižování spotřeby energie bude program podporovat zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce oken) či aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. zpětné získávání energie odpadních látek k opětovnému využití apod.). Výše dotace je závislá na typu projektu. V rámci 1. výzvy byly letos v lednu schváleny projekty zaměřené na úsporu energie ve výši 1,7 miliardy korun. Žádosti 2. výzvy vyhodnotí řídící výbor OPŽP 5. května 2008.

Zařazeno v Obce a venkov, Venkov