Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dětské stanové tábory versus dotace

30/05/08
smf

Velmi aktuální je pro budoucí sezónu nové rozhodnutí MZe, které umožňuje stavět dočasné stanové tábory na loukách. Zdroj: www.lfa.cz
 

Dětské stanové tábory versus dotace

Velmi aktuální je pro budoucí sezónu nové rozhodnutí MZe, které umožňuje stavět dočasné stanové tábory na loukách. Zde ukázalo ministerstvo pozitivní přístup a díky tomu by už nemělo být možné, aby kontroloři popotahovali zemědělce za to, že nechali postavit dětem stany na kousku louky u řeky. Více je uvedeno v dopisu ministra a též ve výseku z dopisu vrchního řediteleMichaela Novotného, které připojujeme. Doporučujeme tedy následující postup – před postavením stanového táboru provést 1. seč v řádném termínu (základní management nejpozději do 31. 7.) a pak nechat proběhnout stanový tábor. Poté musí být realizována 2. seč (základní management nejpozději do 31. 10.). Zdroj: www.lfa.cz
 

Zařazeno v Aktuality, Dotace