Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Ústí nad Orlicí

08/04/08
smf

Pozvánka na seminář na téma Účetní uzávěrky a související problematika, který se koná 10. dubna 2008 od 8, 30 hodin v budově bývalého Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí.

Zemědělský svaz Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191,
562 01 Ústí nad Orlicí
 
pozvánka
 
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář na téma
 
Účetní uzávěrky a související problematika,
 
který se koná
10. dubna 2008 od 8, 30 hodin
v budově bývalého Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí
 
Lektor: ing. Vácha
Program semináře:
 
8,00- 8,30 prezence
od 8,30 hodin:
1.        Úvod do předpisů – podnikání v zemědělství – zák. 252/97 Sb., zák. o DP, živnost. zák., účetnictví, daně
2.        (co v evidenci, co v přiznání)
3.        Daňová evidence – podvojné účetnictví – řešení přechodu na PÚ
4.        Dlouhodobý majetek (evidence, odpisy, TZ, opravy, údržba), drobný majetek
5.        Zásoby – evidence, oceňování, spotřeba, normy ztrát
6.        Zvířata – evidence, oceňování
7.        Závazky a pohledávky opravné položky, odpisování
8.        Dotace – provozní, investiční, do vlastního kapitálu
9.        Daňové přiznání právnických a fyzických osob – příloha Přehled majetku a závazků
10.    Reforma – daň z příjmů, DPH (limity pro plátce), ostatní daně, sociální a zdravotní pojištění
11.    Příklady
Předpokládané ukončení ve 12,30 hodin obědem
Vložné 500,- Kč( vč. 19% DPH)  bude vybíráno u prezence
Vyřizuje: Pavlína Janebová
___________________________________________________________________________
Návratka úč.uzáv.a další – oznamte nejpozději do 8. dubna 2008
Poštou: Zemědělský svaz, územní organizace, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
faxem: 465 524 214, telefonem: 465 524 214, 465 553 267, mailem: agr.kom@wo.cz
 

Zařazeno v Aktuality, Semináře