Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny podmínek v ekozemědělství

12/03/08
smf

Vláda schválila některé dílčí změny podmínek podpory ekologického zemědělství. Autor: Přibík Oldřich, zdroj: www.agroweb.cz

Změny podmínek v ekozemědělství
Vláda ČR na svém včerejším zasedání schválila změnu podmínek podpory ekologického zemědělství. Změna spočívá v nahrazení seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin soupisem zakázaných látek. Takové členění bude podle ministra Petra Gandaloviče přehlednější.

Další změny se týkají kontroly provádění programů a zmírnění sankcí za neplnění stanovených podmínek. Zemědělci už také nebudou muset dodávat pastevní deník Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Napříště postačí jeho předložení při kontrole na místě.
Autor: Přibík Oldřich, zdroj: www.agroweb.cz

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Odkazy