Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělské důchody v EU-27

19/03/08
smf

Průměrné zemědělské důchody v EU-27 se zvýšily v roce 2007 o 5,4 % . Zdroj: ÚZPI Praha

Průměrné zemědělské důchody v EU-27 se zvýšily v roce 2007 o 5,4 %

Podle zprávy Eurostatu se průměrný reálný zemědělský důchod v přepočtu na pracovníka v EU-27 zvýšil za rok 2007 ve srovnání s předchozím rokem o 5,4 %. Mezi členskými státy jsou značné rozdíly.
Statistický úřad EU (Eurostat) publikoval 11. března údaje o vývoji zemědělských důchodů za rok 2007, podle nichž se průměrný reálný důchod v přepočtu na pracovníka odvětví zvýšil ve srovnání s předchozím rokem o 5,4 %. V roce 2006 byl zaznamenán růst důchodů proti roku 2005 o 3,7 %.
Eurostat uvádí, že růst průměrných zemědělských důchodů v roce 2007 je výsledkem zvýšení celkového reálného zemědělského důchodu (+ 3,1 %) a snížení počtu zemědělských pracovníků (- 2,2 %).

Mezi jednotlivými členskými státy byly zjištěny v meziročním i střednědobém vývoji důchodů velké diference, jak ukazuje tabulka uveřejněná Eurostatem. V devatenácti státech došlo k meziročnímu přírůstku, v osmi státech k poklesu. Rovněž v míře růstu či poklesu důchodu konkrétních členských států jsou značné diference.

Největší meziroční růst reálného zemědělského důchodu v přepočtu na pracovníka vykazuje Litva (+ 39,3 %), Estonsko (+ 22,5 %), Česká republika (+ 20,9 %) a Švédsko (+ 16,5 %).
Největší meziroční pokles byl zaznamenán ve dvou zemích, které se staly členy EU teprve v roce 2007, a to v Rumunsku (- 16,7 %) a Bulharsku (- 8,5 %). Na tomto nepříznivém vývoji se podepsalo mimo jiné nadměrné sucho a nízká úroveň rostlinné i živočišné produkce.  

Změny reálného zemědělského důchodu v přepočtu na pracovníka v roce 2007

 
Změna v % 2007:2006
Index 2007
(2000=100)
 
Změna v % 2007:2006
Index 2007
(2000=100)
EU-27
+ 5,4
115,9
 Slovinsko
+ 8,5
147,3
Estonsko
+ 22,5
258,2
 Francie
+ 7,5
105,6
Litva
+ 39,3
250,2
 Velká Británie
+ 6,0
133,4
Česko
+ 20,9
186,2
 Nizozemsko
+ 4,9
99,3
Švédsko
+ 16,5
123,1
 Dánsko
+ 4,9
107,5
Finsko
+ 14,4
114,7
 Belgie
+ 1,7
89,5
Lucembursko
+ 14,3
104,9
 Řecko
– 0,3
83,1
Polsko
+ 13,7
213,2
 Kypr
– 0,5
100,3
Německo
+ 12,5
132,9
 Maďarsko
– 1,0
144,8
Španělsko
+ 10,3
105,3
 Malta
– 1,7
144,8
Lotyšsko
+ 9,3
308,8
 Itálie
– 2,0
81,8
Irsko
+ 9,2
89,9
 Portugalsko
– 5,0
110,9
Slovensko
+ 9,2
161,5
 Bulharsko
– 8,5
95,4
Rakousko
+ 8,8
129,7
 Rumunsko
– 16,7
123,5
Pramen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/ 11032008-EN-AP.PDF
 
Vývoj zemědělských důchodů byl ovlivněn několika základními faktory – objem zemědělské produkce, cena hlavních zemědělských produktů, hodnota zemědělské produkce, výrobní náklady  a počet pracovních sil.

Celková hodnota zemědělské produkce EU-27 se zvýšila za rok 2007 o 4,3 %. Tento růst se vysvětluje především významným zvýšením hodnoty rostlinné produkce (+ 7,8 %). Hodnota živočišné produkce však zůstala ve srovnání s rokem 2000 téměř stabilní (+ 0,6 %).

Zvýšení hodnoty rostlinné produkce bylo ovlivněno především vzestupem cen zemědělských produktů. Ceny placené zemědělským výrobcům za jejich produkty nezvýšily v roce 2007 podle měření Eurostatu v průměru o 10,4 %. K nejostřejšímu vzedmutí cen došlo u obilovin (+ 46,2 %) a olejnatých semen (+ 22,9 %). Na druhé straně se podstatně snížily ceny placené výrobcům za olivový olej (- 19,4 %) a cukrovku (- 12,8 %).
Cenový růst nejdůležitějších rostlinných produktů byl zčásti vykompenzován poklesem objemu celkové rostlinné produkce (- 1,7 %). Mezi nejdůležitějšími rostlinnými produkty bylo zaznamenáno snížení množství produkce u tří plodin, a to obilovin o 2,9 %, čerstvé zeleniny o 1,7 % a ovoce o 5,7 %.

V sektoru živočišné produkce byla relativní stabilita hodnoty hlavních živočišných produktů výsledkem malého přírůstku objemu produkce (+ 1,9 %) a mírným snížením cen placených výrobcům (- 0,5 %).
Reálná hodnota produkce mléka se zvýšila především v důsledku zvýšení cen placených výrobcům (+ 8,8 %), zatímco objem produkce se proti roku 2006 mírně snížil (- 0,3 %). Na druhé straně se zvýšila produkce vepřového masa (+ 4,9 %), ale klesly jeho ceny (- 0,3 %). V případě hovězího masa došlo k ještě většímu rozchodu mezi růstem produkce (+ 2,0 %) a poklesem cen výrobců (- 5,0 %).

Vývoj zemědělských důchodů ovlivnily také náklady na zemědělské inputy (vklady výrobních prostředků), které se v roce 2007 zvýšily o 5,8 %. Na toto zvýšení mělo vliv zejména zdražení krmiv (+ 14,0 %), které zase ovlivnily vyšší tržní ceny rostlinných produktů. Náklady na energii se naproti tomu snížily (- 2,6 %), příčinou je hlavně omezení spotřeby energie (- 2,2 %).

Vývoj hlavních komponentů zemědělské produkce v EU-27 r. 2007

 
Objem produkce v cenách výrobců 
Reálná cena výrobců
Hodnota produkce  1)
Podíl na celkové  produkci EU-27
 
Změna 2007:2006 v %
%
Obiloviny
-2.9
+46.2
+37.9
9.6
Olejniny
+0.1
+21.9
+20.3
1.7
Cukrovka
+1.7
-12.8
-11.4
1.2
Čerstvá zelenina  
-1.7
-0.7
-2.3
8.9
Okrasné rostliny  
-0.1
+2.1
+2.0
6.0
Brambory
+3.9
-3.2
+0.5
3.2
Ovoce
-5.7
+4.2
-1.9
6.8
 Víno
-3.6
+4.5
+0.8
4.8
Olivový olej
+2.4
-19.4
-21.7
1.6
Rostlinná produkce
-1.7
+10.4
+7.8
51.4
Skot
+2.0
-5.0
-3.8
8.4
Prasata
+4.9
-12.4
-8.1
10.0
Ovce a kozy 
+1.4
-6.1
-4.8
1.7
Drůbež
+3.8
+8.1
+12.1
4.2
Mléko
-0.3
+8.8
+6.3
13.4
Vejce
-1.0
+11.4
+10.4
1.9
Živočišná produkce
+1.9
-0.5
+0.6
41.3
Zemědělské služby
+0.4
+0.6
+1.0
4.4
Druhotné aktivity
-2.3
+1.3
-1.0
2.9
1) hodnota v reálných cenách
Pramen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/ 11032008-EN-AP.PDF
Zdroj: ÚZPI, www.agronavigator.cz