Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vesnice roku 2008

07/03/08
smf

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový ročník soutěže Vesnice roku 2008 . Zdroj: Strukturální fondy EU

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový ročník soutěže Vesnice roku 2008
Na včerejším Dni malých obcí 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář společně s náměstkem ministra pro evropské záležitosti Danielem Touškem, předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR Eduardem Kavalou a místopředsedou Svazu měst a obcí ČR Josefem Bezdíčkem slavnostně vyhlásil již 14. ročník soutěže Vesnice roku 2008.
Cílem soutěže Vesnice roku je snaha povzbudit obyvatele venkova k tomu, aby se aktivně účastnili na obnově a rozvoji své obce, a ukázat široké veřejnosti rozmanitost a pestrost života mimo město.
Kromě čestných stuh pro tři nejlepší vesnice na celonárodní úrovni budou také oceněni vítězové jednotlivých krajských kol, a to v kategoriích modrá stuha za společenský život, bílá stuha za činnost mládeže, zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a oranžová stuha za spolupráce obce a zemědělského subjektu. Odborným i finančním garantem oranžové stuhy je ministerstvo zemědělství.
Soutěž Vesnice roku 2008 je realizována z Programu obnovy venkova, jejímž správcem je ministerstvo pro místní rozvoj. „Celostátní vítěz může od ministerstva pro místní rozvoj čerpat dotaci z Programu obnovy venkova do výše dvou milionů korun," vysvětluje Jiří Vačkář. „V pořadí druhá oceněná obec smí požádat až o 1,9 milionu korun, třetí obec o 1,8 milionu korun a další krajští vítězové o 1 milion korun. Ostatní obce, oceněné modrou, zelenou nebo bílou stuhou, mohou čerpat maximálně 600 tisíc korun,".
Vítěz celostátního kola soutěže Vesnice roku postoupí do evropské soutěže Evropská cena za rozvoj venkova a obnovu vesnice, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. Jejími členy jsou převážně země střední Evropy (německy mluvící země, ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko). Evropská cena je udělována vždy jednou za dva roky a v roce 2009 bude vyhlášena již pojedenácté. Desátého vyhlášení Evropské ceny v létě 2008 se zúčastní obec Liptál (Zlínský kraj) jako vítěz Vesnice roku 2006 a obec Havlovice (Královéhradecký kraj), která zvítězila v soutěži Vesnice roku 2007.
Podmínky účasti v soutěži i přihlášky jsou k dohledání na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz pod ikonou Vesnice roku vlevo dole.
Zdroj:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmrcz
Web: http://www.mmr.cz
http://www.strukturalnifondy.info

Zdroj: Strukturální fondy EU, 06.03.2008

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov