Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pravomoc monitorovacího výboru

11/03/08
smf

Popis  pravomoci monitorovacího výboru , vliv na výběr projektů. Zdroj: www.obecnifinance.cz
 

Pravomoc monitorovacího výboru
Dotaz: Můžete mi prosím napsat, jako moc má monitorovací výbor? Členem je totiž jeden soused, se kterým máme velmi nedobré vztahy. Nyní bychom jako rodinná firma chtěli předložit jeden projekt, ale bojím se, že nám ho tam shodí.
Odpověď: Monitorovací výbor je metodická skupina, která má právo zapracovávat zpětné vazby z praktického fungování dotací, měnit podmínky pro žádosti a vůbec obecně uzpůsobovat programy pro snazší a efektivnější čerpání peněz. Jeho
moc ovlivňovat konkrétní jednotlivé projekty je však formálně nulová. Tudíž nezasahuje do procesu výběru projektů. Tak může být činěno oním sousedem maximálně na úrovni osobních vazeb, ovšem nikoliv z pozice monitorovacího
výboru.

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov