Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na seminář

26/03/08
smf

Zemědělský svaz České republiky Vás zve na seminář Společná zemědělská politika EU a budoucnost českého zemědělství . Zdroj: www.zscr.cz
 

Zemědělský svaz České republiky
Vás zve na seminář
 
Společná zemědělská politika EU a budoucnost českého zemědělství
 
 
Program:
                                                                          
Ing. Miroslav Jirovský,                                               PhDr. Ivo Hlaváč,
     předseda Zemědělského svazu ČR                      1. náměstek ministra zemědělství ČR
Úvodní slovo a moderování semináře              Společná zemědělská politika EU,
                                                                                   „kontrola zdraví“ a revize SZP
 
 
         Doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D.                                             Doc. Ing. František Čuba, CSc.
Postavení a význam velkých podniků        Doc. Ing. Josef Hurta CSc.
v rámci evropského modelu zemědělství          Podnikatelské možnosti českého 
                                                                                 zemědělství    
                                     
 
Po vystoupeních budou mít účastníci možnost uplatnit na řečníky dotazy nebo k daným tématům vystoupit se svými názory, zkušenostmi a náměty, např. k dosaženým výsledkům a nedostatkům SZP, postavení českého zemědělství v rámci reformy SZP a k úloze zemědělců v oblasti rozvoje venkova.
 
 
Datum a místo konání:
Pondělí dne 7. dubna 2008 od 9,45 do 12,15 hodin
Výstaviště Brno, Press centrum, 2. patro, pavilon E (poblíž brány 4)
 
 
Seminář se pořádá v rámci veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX a SILVA REGINA
 
 
Seminář je organizován ve spolupráci se společností CHOVSERVIS a.s.,
která zve všechny účastníky semináře na ochutnávku svých produktů.

Zařazeno v Aktuality, Semináře