Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Poslanci hodnotí reformy zemědělské politiky EU

14/03/08
smf

Evropská komise předložila nové návrhy na reformu Společné zemědělské politiky. Zdroj: www.europarl.europa.eu
 

Poslanci hodnotí reformy zemědělské politiky EU
Vepřík se usmívá do kamery ©BELGA/MAXPPP/Franck Delhomme

Evropská komise předložila nové návrhy na reformu Společné zemědělské politiky, které nyní schválili členové zemědělského výboru v Parlamentu. Hlavní částí projednaného dokumentu je hodnocení úspěšnosti kroků, které byly zavedeny v důsledku poslední obsáhlé reformy evropského zemědělství v roce 2003. Zemědělci by měli dostat přidáno a současné mléčné kvóty by měly být navýšeny, říká německý konzervativní poslanec Lutz Goepel, který zprávu Parlamentu sepsal.

Vznik Společné zemědělské politiky sahá až do prvopočátků evropské integrace. Byla vytvořena již z Římské smlouvě z roku 1957 a začala fungovat o pět let později. Tehdy byla celkem úspěšnou odpovědí na nedostatek potravin a důsledků druhé světové války. Hlavní myšlenkou SZP bylo podnítit výrobu zemědělských produktů prostřednictvím garantovaných cen a tím pádem zajistit cenovou stabilitu a příjmy pro zemědělce.
 
Úspěch SZP se stal jejím největším problémem.
 
V Evropě dnes už nikdo nemusí trpět hladem, či nedostatkem potravin. Ba naopak, dvě generace po druhé světové válce bojují Evropané s nadváhou a pracně se musejí učit snížit svůj přísun kalorií. Neomezená podpora zemědělské výroby vedla v osmdesátých letech k vzniku "mléčných jezer" a "máslových pohoří," tj. potravin, které nikdo nechtěl, ale za jejichž výrobu platili daňoví poplatníci. Na televizních obrazovkách se začali objevovat záběry z ničení potravin … a to nikdo nevidí rád.
 
Reforma přišla až v roce 2003
 
Reforma zemědělské politiky začala v 1990tých letech, ale teprve v roce 2003 došlo z zásadním změnám. Zemědělci začali produkovat pro trh a přestali pěstovat jen to, na co dostali z nějakého fondu peníze.
 
Britský konzervativní poslanec Neil Parish předsedá zemědělskému výboru a shrnuje situaci takto: "Odpojení plateb od produkce vedlo k tomu, že zemědělci pěstují pro trh a ne pro dotace." Poslanci chtějí, aby tento proces byl dále prohlouben a aby tím pádem byla posílena orientace zemědělců na požadavky trhu.
 
Nové priority pro zemědělské platby
 
Zemědělské platby mají být nyní zaměřeny na priority jako jsou ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a péče o floru a faunu. Neil Parish tento trend popisuje takto: "Doposud byla SZP vnímána jako symbol zbytečného utrácení peněz z pokladny EU, nyní se však ze zemědělců stávají pečovatelé o přírodu a o životní prostředí, jejichž úkolem je zachovat krásnou krajinu v našem okolí."
 
Jedna z priorit reforem z roku 2003 byla připravit SZP na rozšíření EU o deset nových členů v roce 2004 a postupně zavést přímé platby pro tamní zemědělce. Platby pro nové členy postupně narůstají z 25% v roce 2004 na 100% do roku 2013.  
 
Mladé lidi již život zemědělce neláká
 
Francouzská sociálně demokratická poslankyně Bernardette Bourzai, která je místopředsedkyní zemědělského výboru, řekla, že velký problém představuje odliv mladých lidí ze zemědělského sektoru.
 
Dalším problémem je, že v EU klesá počet dobytku a ovcí, což zvyšuje závislost na dovozech masa.
 
Jak Neil Parish, tak i jeho francouzská kolegyně Bourzai požadují jednotnou evropskou politiku pro geneticky modifikované potraviny – téma, na které v Evropě a v USA nevládne jednotný názor.

Zdroj: www.europarl.europa.eu