Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vývoji spotřeby biopotravin v ČR

28/03/08
smf

Spotřeba biopotravin v České republice dosáhla v roce 2007 1,29 miliardy korun, což je nárůst o 70 % oproti roku 2006. Zdroj: ÚZPI

Spotřeba biopotravin v ČR vzrostla loni o 70 %
Spotřeba biopotravin v České republice dosáhla v roce 2007 1,29 miliardy korun, což je nárůst o 70 % oproti roku 2006. Vyplývá to z pravidelného šetření agentury Green marketing pro ročenku Český trh s biopotravinami.
 
Češi utratili v loňském roce za biopotraviny téměř 1,3 miliardy korun, tedy o celých 530 milionů korun více než předloni. Trh s biopotravinami je v ČR setrvale rostoucí, po předloňských 49 procentech přidal vloni na obratu dalších 70 %. Průměrná spotřeba na osobu tedy vloni činila 126 korun a biopotraviny si poprvé ukrojily více než půl procenta z celkové spotřeby potravin a nápojů, přesně 0,55 %.
 
Bohužel, podíl biopotravin z dovozu se oproti roku 2006 zvýšil z 56 na 62 procent. Je to důsledek nedostatečně rychlé reakce českých zemědělců a potravinářů na dramaticky rostoucí poptávku. Té využívají zejména maloobchodní řetězce; jejich podíl na celkovém objemu nákupů biopotravin se vloni opět zvýšil.
 
„Trh s biopotravinami v České republice nabízí neopakovatelnou podnikatelskou příležitost. Je jisté, že spotřeba bude v několika následujících letech strmě stoupat. Byla by škoda přenechat většinu trhu zahraničnímu zboží“, komentuje výsledky šetření Tom Václavík z agentury Green marketing.
 
Jak příležitosti využít? Na tuto otázku se pokusí dát odpověď dvě akce: veletrh BIOSTYL 2008 a konference BIO SUMMIT 2008, které právě dnes začínají v Průmyslového paláci pražského výstaviště v Holešovicích.
 
Na veletrhu se 150 vystavovatelů se pokusí novými nabídkami biopotravinz aujmout jak odbornou, tak i laickou veřejnost.
 
Druhou akcí je mezinárodní odborná konference Bio Summit 2008 (koná se dnes, 27. 3. 2008 v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze), událost, která je klíčovým setkáním podnikatelů a odborníků zabývajících se trhem s biopotravinami.
 
Právě konference BIO SUMMIT 2008 by mohla české podnikatele inspirovat, jak uspět na vysoce rostoucím trhu. „Zkušenosti předních evropských a českých odborníků na marketing biopotravin a setkání v kuloárech konference mohou být semínkem, který může přinést bohatou bio úrodu. Tuto příležitost si nechce nechat ujít více než 200 delegátů, kteří se již na BIO SUMMIT 2008 registrovali“, dodává Tom Václavík.
 
Biopotraviny již nejsou ani v České republice okrajovou záležitostí a stávají se součástí hlavního proudu. Maloobchodníci ani výrobci se do budoucna nebudou bez biopotravin ve svém portfoliu schopni rozvíjet. Pro zemědělce je zase ekologické zemědělství příležitostí uplatnit svoji produkci na domácím trhu za velmi atraktivní ceny. Analytici předpovídají pokračující růst a vysoké zisky těm, kteří nezaváhají a včas se na bio trhu zorientují.
 
V tomto kontextu v březnu spustil Státní zemědělský intervenční fond mohutnou propagační kampaň na podporu spotřeby biopotravin v České republice a prezentaci o tom, jak správně může podnikatel tuto kampaň využít, představí právě na Bio Summitu zástupce agentury, která projekt realizuje.
 
Další informace poskytne:
Tom Václavík, 541 263 456, 776 760 700, tom@greenmarketing.cz
Zdroj : ÚZPI

Zařazeno v Aktuality, Odkazy