Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Den malých obcí

13/03/08
smf

Na Dni malých obcí ve Vyškově se zástupci ministerstva pro místní rozvoj setkali se starosty malých obcí naší republiky. Zdroj: www.mmr.cz
 

Zástupci MMR se ve Vyškově setkali se starosty na Dni malých obcí
Na Dni malých obcí ve Vyškově se  zástupci ministerstva pro místní rozvoj setkali se starosty malých obcí naší republiky. Informovali je o nových možnostech, které se jejich obcím v následujícím roce nabízejí a věnovali se nejpalčivějším problémům, které mohou na malá města a vesnice dopadat.
Ministerstvo pro místní rozvoj zastupoval 1. náměstek pro evropské regionální politiku, územní plán a stavební řád Jiří Vačkář, který pohovořil o aktuálních problémech místního rozvoje, možnostech využívání evropských fondů a také o soutěži Vesnice roku 2008, jejíž letošní ročník byl vyhlášen na pražském Dni malých obcí 4. března 2008.
Na setkání dále vystoupil náměstek ministra pro evropské záležitosti Daniel Toušek a ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner, který promluvil o nástrojích státní podpory bydlení.
 
Na dnešním Dni malých obcí vystoupili kromě zástupců ministerstva pro místní rozvoj také reprezentanti ministerstva zemědělství, ministerstva financí, ministerstva vnitra, Státního fondu životního prostředí a Spolku pro obnovu venkova.
 
Den malých obcí je setkání starostů obcí s čelními představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Je pořádáno 2× ročně (na jaře a na podzim) vždy´na dvou místech (Praha, Vyškov).
Pořadatelem Dne malých obcí jsou Komora obcí Sdružení měst a obcí ČR, Spolek pro obnovu venkova, časopis Obec a finance, Triada, spol. s r. o. a sdružení Český zavináč.
Další informace o akci najdete na internetové adrese www.triada.cz.
Zdroj: www.mmr.cz

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov