Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přehled opatření, o které můžete žádat z Pragramu rozvoje venkova

01/02/08
smf

Přehled opatření, o které můžete žádat z Pragramu rozvoje venkova. Vydal: KIS-ÚK, www.kisuk.cz, autor: Ludmila Holadová, zdroj: www.zeraagency.eu
 
 

 Přehled  opatření, o které můžete žádat z Pragramu rozvoje venkova
– termíny, objem finančních prostředků, zaměření dotací, spolufinancování – r. 2007 – 2013
Soubory opatření  dle příjemce,ve kterých můžete žádat o dotaci:
 
 
Vydal: KIS-ÚK, www.kisuk.cz
autor: Ludmila Holadová
bylo použito  materiálů  firmy ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, a.s. Náměšť nad Oslavou