Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K poradenství v zemědělství a lesním hospodářství

13/02/08
smf

Žádosti na opatření I.3.4 budou přijímány ve čtvrtém kole příjmu, tedy v červnu tohoto roku. Zdroj: www.mze.cz
 
 

Zemědělským podnikatelům a osobám hospodařícím v lesích jsou k dispozici odborní poradci
 
 
Podnikatelé v zemědělství a osoby hospodařící v lesích mohou požádat o dotace na využívání služeb zemědělského poradenského systému. Dne 5. února 2008 schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla) pro opatření Využívání poradenských služeb.
 
Jediným způsobilým výdajem je nákup poradenské služby poskytnuté poradcem vedeným v Registru poradců MZe. Registr je k dispozici na stránkách www.agroporadenstvi.cz (konkrétně v rubrice „Poradenský systém MZe“, podrubrice „Registr poradců“).

Žádosti na opatření I.3.4 budou přijímány ve čtvrtém kole příjmu, tedy v červnu tohoto roku. Pro žádosti podané v tomto kole budou způsobilé ke spolufinancování služby poskytnuté od 3. ledna 2008, tzn. že v roce 2008 bude umožněno zpětné proplacení nákladů na poskytnutou poradenskou službu. Poradenská služba však musí být zrealizována v souladu s Pravidly pro žadatele. V dalších letech už budou, tak jako u ostatních opatření osy I, způsobilé ke spolufinancování pouze výdaje realizované až po zaregistrování Žádosti o dotaci.

Dotace není nárokového charakteru. Výběr probíhá na základě preferenčních kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze Pravidel pro žadatele. Kritéria projednal a doporučil ke schválení ministrovi zemědělství Monitorovací výbor EAFRD. Dle dosaženého bodového ohodnocení jsou pak zaregistrované Žádosti o dotaci seřazeny a úspěšní žadatelé postupně vybíráni až do vyčerpání alokované částky pro daný rok, jež činí cca 73 mil. Kč.
Pravidla jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu, konkrétně na www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením PRV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD. 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality, Poradenství