Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace EU na len a konopí

19/02/08
smf

Evropská komise schválila návrh na prodloužení podpůrného režimu v odvětví lnu a konopí až do příštího tržního roku 2008/09. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Dotace EU na len a konopí byly prodlouženy do roku 2008/09

Evropská komise schválila návrh na prodloužení podpůrného režimu v odvětví lnu a konopí až do příštího tržního roku 2008/09.  
Výše současných dotací na len a konopí má být zachována a bude se uplatňovat ještě v tržním roce 2008/09, který začíná 1. července 2008.
Zpracovatelé dlouhovlákného lnu dostávají v současné době 160 EUR/t a zpracovatelé konopného vlákna 90 EUR/t.  

Komise současně oznámila, že v příštím tržním roce (2008/09) nezamýšlí subvencovat produkci krátkého lněného a konopného vlákna. Do letošního léta však vypracuje zprávu, která zhodnotí, zda také pro tyto produkty má být případně dosavadní režim podpory EU prodloužen na rok 2008/09. Dřívější návrh na omezení dotací pro krátkovlákný len byl pod tlakem výrobců zatím odvrácen.

Podle sdělení Komise se uvažuje v rámci hodnocení účinnosti Společné zemědělské politiky (Health Check), že v budoucnu by měl být režim v odvětví lnu a konopí reformován. Toto jednání má proběhnout v druhém pololetí 2008.

Agra Europe, 2008, č. 2295, s. EP/7