Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Unie zpřesňuje podmínky přímých podpor v rámci SZP

22/01/08
smf

Nová pravidla a režimy přímých podpor v rámci Společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova byla předmětem rozpravy na dnešní Radě ministrů zemědělství a rybolovu v Bruselu. Zdroj: www.mze.cz
 

Brusel, 21. ledna 2008
 
 Unie zpřesňuje podmínky přímých podpor v rámci SZP
 
Nová pravidla a režimy přímých podpor v rámci Společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova byla předmětem rozpravy na dnešní Radě ministrů zemědělství a rybolovu v Bruselu. Z pohledu nových členských států EU se jako  zásadní jeví upřesnění požadavků na realizaci cross-compliance a právní úpravy přímých plateb.
Pozitivní je z našeho pohledu zvýšení pravidla de minimis v případě méně závažných porušení zásad cross-compliance na částku 100 EUR, a to především z hlediska snižování administrativní zátěže.
„Vzhledem k tomu, že celou řadu předmětných nástrojů je třeba zavést  urychleně, optimálně už v roce 2008, byl schválen kompromisní návrh. Podle něj budou podmínky cross compliance aplikovány postupně. První část v roce 2009 a většina zásad, včetně těch, které se týkají welfare zvířat a veřejného zdraví až v roce 2011, vysvětlil ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Ochota schválit tento návrh ale byla podmíněna příslibem Komise pokračovat v debatě ohledně náběhu cross compliance a některých dalších nedořešených otázek ještě jednou v rámci tak zvaného Health Checku, tedy prověrky funkčnosti Společné zemědělské politiky“ dodal 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.
 
Cross compliance podmiňuje čerpání dotací přiznaných v rámci SZP dodržováním sady unijních právních předpisů zaměřených hlavně na ekologii, nezávadnost potravin, správné zacházení s hospodářskými zvířaty a rostlinolékařství.
Státy EU 15 aplikovaly cross compliance v tříletém přechodném období, kdy už přijímaly přímé platby v jejich plné výši. V případě nových členských států ale návrh předpokládal aplikaci cross compliance ještě v době používání režimu SAPS a v době, kdy by nedostávaly přímé platby v plné výši.Evropská legislativa byla dosud nastavena tak, že nové členské státy, které vstoupily do EU v roce 2004 a zároveň aplikují systém jednotné platby na plochu SAPS, by měly zavést kontrolu zákonných požadavků na hospodaření v roce 2009. Česká republika společně s dalšími členskými státy dlouhodobě zastávala pozici, že by nové členské státy měly plně aplikovat cross compliance až od okamžiku, kdy budou mít nárok na čerpání 100 % přímých plateb, tedy od roku 2013. Nicméně v rámci přijatelného konsenzu a v souznění s ostatními novými členskými státy skupiny V4 jsme byli ochotni daný kompromis přijmout a ke všemu se vrátit v rámci Health Checku.
„Dojde-li k porušení podmínek cross-compliance a sankce nepřevýší sto euro, nebudou už vyžadovány následné kontroly, pouze doložení nápravy,“ uvedl ministr Gandalovič.
 
Petr Vorlíček
Tiskový mluvčí MZe

zdroj: www.mze.cz

 

EU začne pravidelně kontrolovat české zemědělce v roce 2009

Brusel rozhodl, že české zemědělce začnou inspekce EU kontrolovat částečně v roce 2009 a poté úplně v roce 2011. Jedná se o kompromis, neboť zemědělci z nových členských zemí požadovali odložení inspekcí na rok 2013. Ministři zemědělství Evropské unie se v Bruselu shodli, že začátkem roku 2009 začnou pravidelné kontroly českých zemědělců. Novinářům to řekl náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. Úkolem je zjistit, zda farmáři dodržují evropská pravidla ochrany přírody či zacházení se zvířaty. Pokud se přijde na jejich porušení, jednotliví zemědělci mohou přijít o část dotací. Čeští zemědělci dnešní rozhodnutí kritizují, obávají se, že je poškodí.

Nové členské země, kterých se zahájení kontrol týká (ve starých již fungují), se pokoušely začátek inspekcí odložit na rok 2013, kdy budou zemědělci v nových zemích brát stejné dotace jako jejich kolegové ze starých zemí. Evropská komise naopak prosazovala rok 2009. Jednání ale skončilo kompromisem.

Od roku 2009 budou inspektoři kontrolovat pravidla pro ochranu přírody, registraci dobytka či zpětnou dohledatelnost masa. V roce 2011 přijdou na řadu veterinární pravidla EU či rostlinolékařství. Kontroly zacházení s hospodářskými zvířaty by měly rovněž začít platit v roce 2011, ale ještě existuje určitá možnost, že to bude o něco později. Státy EU se totiž k této otázce ještě vrátí v rámci debaty o revizi (health check) společné zemědělské unijní politiky.

"Především to znamená, že to množství požadavků na ně bude kladeno postupně. Bude čas je důkladně připravit a bude čas zavést a otestovat systém, který souvisí s kontrolami," uvedl náměstek ministra zemědělství.

Nejnižší sankce: 100 eur

Podle zástupců českých zemědělců je opatření znevýhodní v konkurenčním boji na evropském trhu a přinese jim další náklady. "Rozdílné podmínky, se kterými jsme vstupovali do EU, se budou místo stírání více prohlubovat, čímž budou čeští zemědělci více znevýhodněni. Nebudeme dostávat srovnatelné dotace, ale budeme muset plnit stejné normy," řekl pro agenturu ČTK prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.

Během jednoho roku by se mělo uskutečnit zhruba 200 kontrol českých zemědělců, tedy zhruba jedno procento jejich celkového počtu. Výběr bude většinou náhodný, ale inspekce může k jednotlivému farmáři dorazit i na základě nějakého upozornění.

Zemědělci se nicméně nemusí bát, že by je kontroly zdržovaly od práce. Ministerstvo zemědělství chce celou situaci vyřešit tak, že všichni úředníci, veterináři a další inspektoři dorazí na farmu v jeden den. V případě malého porušení unijních pravidel se zemědělci mohou vyhnout finanční pokutě. Ministři zemědělství se totiž rovněž usnesli, že je zbytečné a administrativně náročné udělovat pokuty ve výši několika desítek eur. V takovém případě dostane farmář jen upozornění. Nejnižší sankce přitom bude činit 100 eur, tedy zhruba 2600 korun.

Autor/ři: Michal Pavel, ČTK

Zdroj: www.iHNed.cz, 22.01.2008