Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Shoda Polska a Francie ve formování společné zemědělské politiky EU

27/01/08
smf

Ministři Polska a Francie vytvoří stálou pracovní skupinu pro jednotný postup obou zemí při formování současné i budoucí společné zemědělské politiky EU. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Shoda Polska a Francie ve formování společné zemědělské politiky EU
 

Ministři Polska a Francie vytvoří stálou pracovní skupinu pro jednotný postup obou zemí při formování současné i budoucí společné zemědělské politiky EU.
Ministři zemědělství Polska a Francie oznámili, že obě země vytvoří dohromady stálou pracovní skupinu pro společnou zemědělskou politiku EU. Francouzský ministr zemědělství Michel Barnier prohlásil, že tato pracovní skupina má umožnit oběma zemím, aby tam, kde je to možné a žádoucí, zástupci obou zemí hovořili při projednávání současných problémů a formování budoucí společné zemědělské politiky EU jedním hlasem. Jeho polský partner Marek Sawicki konstatoval, že obě země sdílejí „stejné názory“ a že mezi nimi existuje velká shoda a potřeba vzájemně se podporovat. Obě země usilují o včasné zahájení debaty uvnitř Evropské unie o budoucí společné zemědělské politice. Ministr Barnier dodal, že nechtějí ztratit příliš mnoho času v zahájení diskuse o politice po roce 2013, kterou může Polsko a Francie podstatně ovlivnit. 

AgFd East Europe, 2007, č. 303, s. 14

Zařazeno v Aktuality, Informace z EU