Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Většina potravinářů získala integrované povolení včas

01/11/07
smf

Méně než stovce z bezmála 570 zemědělských a potravinářských podniků v České republice, kterých se týká povinnost daná zákonem o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), se nepodařilo včas získat integrované povolení (IP). Zdroj: www.agris.cz
 

Většina potravinářů získala integrované povolení včas
Méně než stovce z bezmála 570 zemědělských a potravinářských podniků v České republice, kterých se týká povinnost daná zákonem o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), se nepodařilo včas získat integrované povolení (IP) a vystavují se tak sankcím, které mohou vést až k zákazu provozování a ukončení výrob. Informoval o tom dnes mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.
Závazným termínem pro získání IP, který je pro státy EU stanoven zákonem, byl 30. říjen 2007. Přestože většině zájemců se podařilo získat integrované povolení včas, v některých jednotlivých případech tento termín dodržen nebyl. Jiná zařízení, kterých se povinnost o integrované prevenci a omezování znečištění týká, o IP vůbec nepožádala.
„Společnosti, kterých se zákon IPPC týká, byly o nutnosti podání žádosti o integrované povolení včas informovány. Vždy usiluji o to, aby podniky nebyly obtěžovány zbytečnou byrokracií, ale v tomto případě má životní prostředí přednost,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič s tím, že celkový stav integrovaných povolení a celý proces IPPC v resortu MZe je monitorován a řešen v úzké spolupráci s hlavním gestorem problematiky, ministerstvem životního prostředí.
V současné době podle ministra probíhá shromažďování dat, bylo zahájeno vyhodnocování procesu IPPC v rámci resortu Ministerstva zemědělství, přesná čísla budou k dispozici v průběhu měsíce listopadu a prosince 2007. To dává určitou možnost podnikům, jejichž žádosti byly podány v letošním roce, a které jsou v současné době v závěrečném stádiu schvalovacího procesu, že mohou ještě dokončit administrativní fázi procesu IPPC v průběhu měsíce listopadu nebo i prosince 2007 a těsně po konečném termínu tak získat Rozhodnutí o integrovaném povolení.
Žádost o integrované povolení vyřizuje místně příslušný krajský úřad. Ve většině případů úřady zvládly žádosti o IP vyřídit, ohroženy jsou ale podniky, které podali žádosti neúplné nebo na poslední chvíli.
„Naším cílem rozhodně není komplikovat život podnikům, které nezískali integrované povolení například kvůli nějaké administrativní chybě, kterou mohou v krátké době napravit. Na druhou stranu všechna zařízení, která nedokáží svým zákonným povinnostem dostát, se vystavují pokutám a sankcím, které mohou vést až k zákazu jeho provozování a ukončení výroby,“ zdůraznil Gandalovič.

Zdroj: www.Agris.cz, 31.10.2007