Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upřesnění definice příjemce dotace

09/11/07
smf

Podopatření I.1.2.2. Technické vybavení provozoven – Upřesnění definice příjemce dotace. Zdroj: www.szif.cz
 

Podopatření I.1.2.2. Technické vybavení provozoven – Upřesnění definice příjemce dotace

Upozornění pro žadatele o podporu z Programu rozvoje venkova, Opatření I.1.2.Investice do lesů, podopatření I.1.2.2. Technické vybavení provozoven, záměr a)technické vybavení provozoven
Příjemce dotace pro výše uvedené podopatření je definován jako „Fyzická nebo právnická osoba podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví,…“.

Fyzickou nebo právnickou osobou podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví se rozumí:
– zemědělský podnikatel podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
– držitel volné živnosti v oboru:

     * poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
     * výroba pilařská a impregnace dřeva
     * výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
     * umělecko-řemeslné zpracování dřeva
     * výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

– držitel řemeslné činnosti v oboru
     * dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků

Mimo splnění definice příjemce dotace musí každý projekt splňovat účel a rozsah opatření / podopatření / záměru.

Ondřej Schrötter
oddělení metodiky opatření OP
Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace