Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2007 ve vítězné obci Havlovice v Královéhradeckém kraji

19/11/07

V Havlovicích (Královéhradecký kraj) proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2007, při kterém byla jednotlivým obcím udělována nejvyšší ocenění

Soutěž jako každoročně pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem zemědělství ČR, aby inspirovalo obce k většímu rozvoji a obnově svého prostředí. Slavnostního vyhlášení se tradičně zúčastnili nejvyšší představitelé vyhlašovatelů soutěže (MMR ČR, SPOV ČR, SMO ČR a MZe ČR), Senátu PČR, Poslanecké sněmovny PČR a Královéhradeckého kraje.

Do soutěže se přihlásilo 264 obcí ze 13 krajů. Při hodnocení jednotlivých soutěžících obcí hodnotitelská komise posuzovala koncepční dokumenty obce, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky, zeleň v obci a krajinu. Umístění v soutěži Vesnice roku 2007 je také oceněno dotací na investiční nebo neinvestiční akci v rámci programu Podpora obnovy venkova v roce 2008. Vítězná obec může obdržet dotaci do výše jednoho milionu korun, druhá oceněná obec až 900 tisíc korun, třetí obec 800 tisíc korun a krajští vítězové 500 tisíc korun. Ostatní oceněné obce mohou obdržet dotaci maximálně 400 tisíc korun.

V rámci vyhlášení byla předávána následující ocenění: 13 x Zlatá stuha za vítězství v krajském kole, 9 x mimořádné ocenění celostátní komise, 1 x Koláčová cena celostátní komise a samozřejmě 1. – 3. místo v celostátním kole.

Celostátní hodnotitelská komise na svém zasedání dne 12. září 2007 zvolila vítěze a laureáta titulu VESNICE ROKU 2007, kterým se stala obec Havlovice (Královéhradecký kraj). 2. místo obsadila obec Kondrac (Středočeský kraj) a 3. místo získala obec Suchá Loz (Zlínský kraj). Koláčovou cenu se komise rozhodla udělit obci Bolešiny (Plzeňský kraj).

Hosty na slavnostním vyhlášení byli mimo jiné Jiří Vačkář (1. náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), Zdena Zemanová (ředitelka Odboru rozvoje koncepce venkova, Ministerstvo zemědělství ČR), Václava Domšová (SPOV ČR, předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova), Pavel Bradík (hejtman Královéhradeckého kraje), Oldřich Vlasák (SMO ČR) a starostové vítězných obcí minulých ročníků Miroslav Vaculík (předseda celostátní hodnotitelské komise) a Václav Surman (ředitel soutěže).

Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz pod odkazem Soutěž Vesnice roku a také v tiskové zprávě ze dne 13. září 2007 s názvem Vesnicí roku 2007 se stala obec Havlovice v Královéhradeckém kraji.

Přehled ocenění v soutěži Vesnice roku 2007.pdf (39.96 KB)

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz.

Zdroj: MMR

Zařazeno v Obce a venkov, Venkov