Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2007 ve vítězné obci Havlovice v Královéhradeckém kraji

19/11/07