Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sazby TOP-UP a SAPS 2007

22/11/07
smf

Přehled sazeb národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007 (Top Up) a jednotná platba na plochu (SAPS). Zdroj: www.mze.cz
 

 

Sazby TOP-UP a SAPS 2007
Přehled sazeb národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007 (Top Up) v Kč za jednotku u položek: chmel, len na vlákno, orná půda, bramborový škrob-couplovaný a decouplovaný, přežvýkavci. Informace o sazbě jednotné platby na plochu pro rok 2007 (SAPS) v Kč na hektar s příslušnou sazbou EUR/ha a kurzem Kč/EUR.

 

Top Up 2007
Sazba Kč/jednotka
Počet jednotek
Celkem Kč
Chmel
6 430,00
5 660,77 ha
36 398 751
Len na vlákno
3 843,40
2 639,63 ha
10 145 154
Orná půda
1 755,10
2 570 218,21 ha
4 510 989 980
Bramborový škrob – couplovaný
1 825,90
33 660,00 t
61 459 794
Bramborový škrob – decouplovaný
810,50
33 316,66 t
27 003 153
Přežvýkavci
2 548,90
1 021 602,15 VDJ
2 603 961 720
Celkem k výplatě
 
 
7 249 958 552
Nevyplacený zbytek
 
 
41 448
SAPS 2007
 
 
Plocha (oprávněná)
Celkem Kč
Sazba Kč/ha
2 791,50
3 504 813,54
9 783 686 997
Sazba EUR/ha
101,3905
 
 
Kurz Kč/EUR
27,532
 
 
Obálka
 
 
9 784 432 288
Nevyplaceno teoreticky
 
 
745 291
Počet žádostí
22 052
 
 

 

Zdroj: www.mze.cz

 

Zařazeno v Aktuality, Dotace