Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace o změnách ve státní sociální podpoře, platných od 1. 1. 2008

20/11/07
smf

Změny se týkají výplaty sociálních dávek, včetně zavedení vícerychlostního pobírání rodičovského příspěvku. Zdroj: www.mpsv.cz
 

Informace o změnách ve státní sociální podpoře, platných od 1. 1. 2008

Změny se týkají výplaty sociálních dávek, včetně zavedení vícerychlostního pobírání rodičovského příspěvku. Tyto změny se týkají i rodičů, kteří budou do 31. 12. 2007 pobírat rodičovský příspěvek. Tyto rodiny obdrží do konce listopadu 2007 dopis s informacemi a příslušnými formuláři. Od prosince do konce ledna si musí z důvodu dokládání nových skutečností znovu požádat o výplatu rodičovského příspěvku.

Zdroj: www.mpsv.cz

 

Zařazeno v ekonomika