Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace na výrobu plodin k výrobě biopaliv

06/11/07
smf

Dotace na výrobu plodin k výrobě biopaliv budou kráceny. Zdroj: www.strukturalnifondy.info
 

Dotace na výrobu plodin k výrobě biopaliv

Hospodářský výbor pro přímé platby schválil naprostou většinou hlasů návrh Evropské komise týkající se redukce oblasti, ve které může každý zemědělec zažádat o zvláštní pomoc v podobě příplatku na energetické plodiny pro rok 2007. Důvodem je skutečnost, že byla překročena hranice 2 miliónů hektarů, což byla maximální kvóta. Tato pomoc byla představena v rámci reformy Společné zemědělské politiky z roku 2003, která měla zajistit zvětšenou produkci biopaliv a elektrické a termální energie produkované skrz biomasu. Kvótou 2 miliónů bylo zajištěno, že každý zemědělec obdržel dotaci 45 eur za hektar pokud zároveň uzavřel dohodu s „prvním zpracovatelem“ biomasy a zajistit tím její využití přímo pro zpracování pro biopaliva. V současné chvíli bylo dosaženo hodnoty přes 2, 84 milónů hektarů, což znamená dosažení koeficientu 0,70337.

Petr Kučera zdroj: www.strukturalnifondy.info