Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

LEADER  2007-2013  seminář pro MAS

10/10/07

15.10.2007 na MZe v Praze

Seminář pro MAS k přípravě strategického plánu LEADER 

15.10.2007 ve 12:30 hod. MZe ČR místnost č. 400    
13:00 hod. přednáška – Místní akční skupina podmínky pro výběr MAS a metodické postupy
13:45 hod. MAS administrativní postupy
1430 hod. panelová diskuse
15:00 hod. ukončení

Strategický plán LEADER se bude podávat od 5.11.2007 – 14.12.2007.
Bude vybráno 48 MAS

přihláška

Zařazeno v Semináře