Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EP podpořil zrušení povinného vyjímání půdy z produkce

01/10/07
smf

Evropský parlament vyjádřil kladné stanovisko k návrhu Evropské komise, podle nějž má být z důvodu nízkých sklizní a výrazného zvýšení cen obilnin až do příštího jara zrušeno povinné vyjímání půdy z produkce. Zdroj:  EP

EP podpořil zrušení povinného vyjímání půdy z produkce
Evropský parlament vyjádřil kladné stanovisko k návrhu Evropské komise, podle nějž má být z důvodu nízkých sklizní a výrazného zvýšení cen obilnin až do příštího jara zrušeno povinné vyjímání půdy z produkce.
 
Rada ministrů zemědělství tedy již může v této otázce přijmout rozhodnutí, které zemědělci z důvodu již zahájené setby netrpělivě očekávají.
 
Parlament byl v této otázce požádán o stanovisko v rámci postupu konzultace. K návrhu Komise se poslanci vyjádřili kladně, doporučili však, aby zrušení povinného vynímání půdy z produkce bylo prodlouženo až do roku 2009. Poslanci si rovněž přejí, aby Komise provedla studii dopadu zrušení tohoto nástroje na životní prostředí. Tento nástroj byl totiž původně pojat především tak, aby chránil evropskou biologickou rozmanitost.
 
Vzhledem k tomu, že podzimní setba již začala, EP přijal žádost Komise a Rady týkající se naléhavé konzultace. Během rozpravy, která k této zprávě proběhla před hlasováním, většina poslanců zdůraznila, že současnou krizi na trhu s obilninami a nepřetržitý růst cen základních potravin nemůže vyřešit pouze jednorázové zrušení vynímání půdy z produkce. Podle poslanců by tento problém měl být předmětem širší diskuse o zabezpečení zásobování potravinami a nástrojích pro řízení zemědělských trhů, v rámci „zdravotní bilance” společné zemědělské politiky, která bude provedena v nadcházejících měsících.
 
Zvýšit evropskou produkci z 10 na 17 milionů tun
Evropská komise dne 13. září 2007 navrhla, aby byl pro setbu tento podzim a jaro 2008 snížen z 10 % na 0 % podíl zemědělské půdy povinně vyjímané z produkce. Tento návrh si klade za cíl zvýšit evropskou produkci obilnin. Sklizeň z roku 2006, která byla oproti původním odhadům výrazně nižší, způsobila během posledních několika měsíců jisté problémy v zásobování a vedla k historickému zvýšení cen obilovin. Odborníci se domnívají, že vzhledem ke špatným klimatických podmínkám letošního léta bude sklizeň 2007 ještě nižší než v loňském roce.
 
Rozloha zemědělské půdy v EU, která v současné době podléhá povinnému vynětí z produkce, představuje cca. 3,8 mil. hektarů. Pokud se podíl půdy vyňaté z produkce sníží na nulu, podle odhadů Evropské komise by mohlo být 1,6 až 2,9 milionů hektarů vráceno zpět do produkce. Vzhledem k průměrným výnosům by tedy mohlo být dodáno na trh přibližně 10 milionů dodatečných tun obilovin. V případě, že by se zemědělci rozhodli osít maximum půdy obilninami, mohl by tento objem podle odborníků dosáhnout až 17 mil. tun.
 
Zdroj: EP, 26. 9. 07
 
Vydáno : 28.9. 2007 ; Autor : Mgr. Světluše Bodoková

Zařazeno v Aktuality, Informace z EU