Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Obce a kraje postižené živelní pohromou mohou stále žádat MMR o podporu

15/08/07
smf

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohrom v letošním roce, že na obnovu svého majetku mohou stále požádat o podporu MMR.

Obce a kraje postižené živelní pohromou mohou stále žádat MMR o podporu
Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohrom v letošním roce, že na obnovu svého majetku mohou stále požádat o podporu MMR.
Finanční pomoc obcím a krajům ze státního programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou" byla nastartována 1. února 2007 a týká se živelních pohrom, např. orkánu, lokální povodně, sesuvu půdy, které nastaly v roce 2007.
Termín příjmu žádostí nebyl dosud ukončen. K dnešnímu dni bylo přijato celkem 112 žádostí, z nichž 40 žádostí již bylo schváleno k podpoře a 13 žádostí zamítnuto pro nesplnění podmínek programu. Další žádosti jsou připraveny pro jednání hodnotitelské komise.
Podpora se poskytuje ve formě investiční i neinvestiční účelové dotace. Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obce nebo svazku obcí poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku se stejnou funkcí, kterou plnil majetek zničený pohromou (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). Program není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí.
Žadatel o poskytnutí dotace zašle ministerstvu pro místní rozvoj vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí dotace z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou", který najde na internetových stránkách MMR.
V návaznosti na rozhodnutí ministra pro místní rozvoj budou podpořené i nepodpořené akce nebo projekty zveřejněny na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) a písemnou formou budou účastníci programu vyrozuměni o přiznání či nepřiznání dotace.
Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail:tiskove@mmr.cz;www.mmr.cz.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 14.08.2007

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Obce a venkov