Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontakty na vysoké školy

06/08/07

Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze, založená v roce 1952, sídlí v Praze-Suchdole a skládá se z pěti fakult – Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakulty lesnické a environmentální, Technické fakulty, Provozně ekonomické fakulty a Institutu tropů a subtropů . Do roku 1995 nesla název Vysoká škola zemědělská.

Škola má také pronajaty lesy v okolí Kostelce, které dnes slouží k praktické výuce lesnických oborů a další externí pracoviště – školní statek v Lánech, vinařské pracoviště v Mělníku a katedru pedagogiky v Malé Chuchli.

http://www.czu.cz/

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v Čechách. Byla zřízena v Brně v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994.

Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (ve zkratce MZLU v Brně) tvoří čtyři fakulty a jeden vysokoškolský ústav – Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta,Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta a Institut celoživotního vzdělávání.

www.mendelu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  je vysoká škola univerzitního typu, která sídlí převážně v Českých Budějovicích, některé její pobočky a ústavy se však nacházejí i v dalších městech (například Tábor, Vodňany, Nové Hrady). Má vysoké renomé zejména v oblastech biologických věd a se zemědělstvím a potravinářstvím spojených odvětvích chemie.

Univerzita byla založena v roce 1991 spojením Agronomické, Provozně ekonomické a Pedagogické fakulty. Zároveň v roce 1991 vznikly ostatní fakulty. V roce 1994 vznikla v Jindřichově Hradci Fakulta managementu Jihočeské univerzity, která se ale nakonec na přelomu let 1997/1998 od univerzity odtrhla a stala se šestou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Další rozšíření přišlo v 1. ledna 2006, kdy byla zřízena Filozofická fakulta.

www.jcu.cz

Zařazeno v