Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Často kladené otázky k LEADER + programu

16/08/07

Fakta o Místních akčních skupinách

Často kladené otázky k LEADER + programu

Co je to “Místní akční skupina”?
Místní akční skupiny jsou tvořeny zástupci veřejnosti i soukromými subjekty ze zemědělských/venkovských oblastí mezi kterými musí být zástupci z různých socio-ekonomických sektorů. Finanční výpomoc určenou k implementaci strategií rozvoje venkova získávají v podobě grantů pro místní projekty. Jsou vybírány Řídícím Orgánem členské země, tedy národním, regionálním nebo místním, soukromým či veřejným subjektem zodpovídajícím za správu (operačního) programu. Seznam Místních akčních skupin v jednotlivých zemích můžete použít interaktivní mapu Evropy, která je napojená na databázi Místních akčních skupin.

Přeložil : Andrej Görčöš

Fakta o Leaderu+

Zařazeno v Obce a venkov, Venkov