Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SEMINÁŘ k Programu rozvoje venkova

20/06/07
smf

Agrovenkov, o.p.s, Krajské informační středisko Pardubického kraje ve spolupráci s ÚZPI Praha pořádá v pátek dne 29. června 2007 v 9:00 hod. v sále kulturního domu ve Vraclavi (okres Ústí nad Orlicí) S E M I N Á Ř Využívání podpor Programu rozvoje venkova Opatření osy I. a III.

Agrovenkov, o.p.s, Krajské informační středisko Pardubického kraje ve spolupráci s ÚZPI Praha pořádá v pátek dne 29. června 2007 v 9:00 hod. v sále kulturního domu ve Vraclavi (okres Ústí nad Orlicí) S E M I N Á Ř Využívání podpor Programu rozvoje venkova Opatření osy I. a III.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ