Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Leader pomáhá rozvoji venkova

20/06/07
smf

Program Leader, který je součástí nového Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, bude v následujícím programovacím období dotován více než trojnásobně v porovnání s předchozími roky. Zdroj: www.mze.cz
 
 
 
 

Praha, 14.6.2007
Leader pomáhá rozvoji venkova
 
Program Leader, který je součástí nového Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, bude v následujícím programovacím období dotován více než trojnásobně v porovnání s předchozími roky. Očekává se přitom zapojení asi 70 místních partnerství.
 
Na workshopu Leader program, který pořádá Technical Assistance Information Exchange Instrument (TAIEX) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, to při zahájení uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Cílem setkání je výměna zkušeností a představit také ty, které Česká republika získala při uplatňování národního programu Leader ČR a evropského Leader+ mezi zástupci 12 nových členských zemí EU.
„Lze říci, že se Česká republika metodu Leader dobře naučila a má dostatek připravených místních akčních skupin. Nemá ale zatím příliš zkušeností a partnerů pro mezinárodní spolupráci. I proto uvítáme informace z jiných zemí,“ uvedl Gandalovič. Doplnil, že v současnosti je v ČR 36 akčních skupin zapojeno do programu na principu Leader a sto dalších je v evidenci potenciálních uchazečů do příštích programů.
Program Leader odstartoval v ČR v roce 2004. V uplynulých třech letech činila dotace ze státního rozpočtu pro národní program zhruba 70 milionů korun každý rok. Dalších 207 milionů korun bylo v letech 2004 až 2006 rozděleno deseti místním akčním skupinám z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Nyní budou moci místní partnerství využít téměř 700 milionů korun ročně.
Podle Antonise Constantinou, ředitele sekce Programy rozvoje venkova, která je součástí DG AGRI při Evropské komisi, je pro ČR obrovským úspěchem schválení národního Programu rozvoje venkova, jehož je metoda Leader součástí a kterého Česko dosáhlo jako první v EU. „Politika rozvoje venkova patří v Evropě k nejrychleji se rozvíjejícím, stále hledáme nové koncepce rozvoje. I proto znamenalo schválení Programu rozvoje venkova pro ČR spoustu práce a  úsilí,“ uvedl Constantinou.
Další zástupce DG AGRI Jean-Michel Courades upozornil na význam programu Leader pro regiony. „Je to především způsob, jak se prezentovat a inovovat, Leader znamená pro subregionální území svobodnou volbu vizí a jejich realizaci,“ řekl Courades.
Díky iniciativě Leader se přesouvá rozhodování o finančních prostředcích z centra do regionů. Lidé, kteří na venkově žijí, dokáží nejlépe nastavit vlastní programy pro dané území a vybrat i nejlepší projekty. Právě v tom je jedinečnost metody Leader.
Mezinárodní workshop, který probíhá od 14. do 16. června v pražském hotelu IBIS Old Town, zahrnuje rovněž panelové diskuse na témata související s programem Leader. Na závěrečný den semináře připravilo MZe pro účastníky workshopu možnost návštěvy regionů s úspěšnými místními akčními skupinami Frýdlantsko a Posázaví.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Obce a venkov