Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Společná zemědělská politika v nových členských zemích EU

04/05/07
smf

Hodnocení SZP v nových členských státech EU. Zdroj: www.europa.eu
 

Společná zemědělská politika v nových členských zemích EU
Zemědělství – 20-04-2007 – 11:34
Strašák v poli
Zemědělci v nových členských zemích na vstupu do EU vydělali
Maďarský sociálně demokratický poslanec Csaba Tabajdi předložil první hodnocení Společné zemědělské politiky v nových členských zemích EU. Jeho zpráva popisuje dosavadní zkušenosti jako úspěch jak pro staré, tak pro nové členské státy. Podle Tabajdiho je nerovná míra dotací zatím hlavním problémem, protože vytváří nerovné podmínky pro zemědělce. Zpráva byla schválena na minulém plenárním zasedání.

Zemědělství je vášnivě diskutovaným tématem v Evropské unii. Ve většině nových členských zemí hraje důležitou roli: 22% plochy je zemědělsky obhospodařováno (oproti 4% v EU-15) a v zemědělství pracuje 13% pracovních sil (oproti 1,6% v EU-15). Předložená zpráva si klade za cíl analyzovat současnou situaci a upozornit na stávající problémy. Poslanci zprávu silně podporují a očekávají, že se stane základem pro nadcházející diskuzi o reformě zemědělského rozpočtu EU.  
 
Přínosy zemědělské politiky
 

  • Po vstupu nových členských zemí v roce 2004 nedošlo k žádným závažným výkyvům na jednotném trhu EU. Souvisí to s tím, že velká část obchodu byla liberalizována již před rozšířením. Obavy z toho, že po vstupu zemí ze střední a východní Evropy dojde k záplavě evropských trhů levnými potravinami se ukázaly jako nemístné.
  • Nové členské země se dobře přizpůsobily bezpečnostním potravinářským, veterinárním a fytosanitárním (rostlinolékařským) předpisům.
  • Staré členské země získaly výhody otevřením přístupu na zemědělské trhy v nových členských zemích, kde naopak stoupají příjmy a stabilizují se ceny a trhy pro obilí, cukrovou řepu a maso.    

 
Výše zemědělských dotací je nadále rozdílná
 
Zpráva se také věnuje oblastem, kde by mohlo dojít ke zlepšení současné situace. V prví řadě se jedná o peníze. Do konce rozpočtového období 2007-2013 vzroste v EU-27 podíl přímých zemědělských plateb jen o 19%. To považuje poslanec Tabajdi za příliš nízké.
 
Další problém jsou nerovné soutěžní podmínky. Devítileté přechodné období do roku 2013, ve kterém přímé platby budou narůstat pro zemědělce v nových členských zemích jen postupně, vytváří nerovné podmínky. Projevuje se to již na tamních domácích trzích, kde zemědělci ze starých členských zemí, kteří pobírají 100% dotací, mají zvýhodněné postavení. Přísné hygienické a zdravotní normy EU zvyšují navíc náklady zemědělcům v nových členských zemí EU, což se projevuje na jejich postavení na trhu.
 
Poslanci doufají, že zpráva dá Evropské komisi signál, aby se více zabývala potřebami zemědělců z nových členských zemí a věnovala jejich problémům větší pozornost. Kromě nerovných finančních podmínek také zaznívá kritika na administrativní zátěži pro zemědělce v souvislosti s dotacemi EU.
 
Zdroj: www.europa.eu

Další informace :Tabajdiho zpráva
Tisková zpráva
Společná zemědělská politika – brožura
Statistický přehled (Eurostat)