Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace v rámci reprodukce požární techniky

27/04/07
smf

K 20. 4. 2007 bylo do investičního programu „rozvoj a obnova materiálně-technické základny HZS ČR“ zaregistrováno rekordních 72 obcí. Zdroj: www.mvcr.cz
 

V Praze dne 23. dubna 2007
Dotace v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany
K 20. 4. 2007 bylo do investičního programu „rozvoj a obnova materiálně-technické základny HZS ČR“ zaregistrováno rekordních 72 obcí. Tyto obce v letošním roce obdrží účelovou dotaci od Ministerstva vnitra na pořízení nové požární techniky. V rámci zmíněného investičního programu je v kapitole Ministerstva vnitra pro tyto účely vyčleněno celkem 150 mil. Kč.
Vedení HZS ČR si uvědomuje, že stav požární techniky u mnohých jednotek sboru dobrovolných hasičů není ideální a jejich technika je mnohdy zastaralá. Prioritou vedení ministerstva a HZS ČR je zvrátit tento trend zastarávání techniky a je třeba konstatovat, že se to i díky pomoci a aktivitě mnohých obcí alespoň částečně daří.
Zatímco v roce 2003 činily státní dotace v rámci programu „rozvoj a obnova materiálně- technické základy hasičského záchranného sboru ČR“ 10 mil. Kč, v minulém roce 2006 to již bylo 110 mil. Kč a v letošním roce 2007 tedy 150 mil. Kč.
V příloze přehled obcí jež byly k 20. 4. 2007 zaregistrovány do investičního programu „rozvoj a obnova materiálně-technické základny HZS ČR“ a jimž bude v roce 2007 poskytnuta účelová dotace v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz
 

Zařazeno v Dotace, Obce a venkov, Venkov