Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Náročný program pro zemědělství za německého předsednictví EU

05/03/07
smf

Během německého předsednictví EU v prvním pololetí 2007 se mají řešit velmi citlivé problémy evropského zemědělství jako podmíněnost přímých plateb, rozvoj venkova, schvalování GMO, ochrana zvířat, potravinová bezpečnost. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Náročný program pro zemědělství za německého předsednictví EU

Během německého předsednictví EU v prvním pololetí 2007 se mají řešit velmi citlivé problémy evropského zemědělství jako podmíněnost přímých plateb, rozvoj venkova, schvalování GMO, ochrana zvířat, potravinová bezpečnost. 
 
Program Rady pro zemědělství EU stanovený na dobu půlročního předsednictví Německa je považován za značně ambiciózní, protože se mají řešit velmi citlivé problémy, mezi něž patří podmíněnost přímých plateb, rozvoj venkova, geneticky modifikované organismy, ochrana zvířat a potravinová bezpečnost.  
Ve stejném období se má vcelku opatrně řešit „možná finalizace“ reformy společné organizace trhu s ovocem a zeleninou a předpokládá se mimořádně obezřetný přístup ke spuštění reformy organizace trhu v sektoru vína. Pro takové opatrné přístupy existují velmi dobré důvody, neboť Německo i Francie souhlasily, že se nebudou pouštět do podstaty politicky citlivých problémů před francouzskými prezidentskými volbami, jež se budou konat  na přelomu dubna a května 2007. Tradiční neformální schůze ministrů zemědělství EU od 20. do 22. května v Mohanu (Mainz) se bude věnovat relativně nekontroverznímu tématu: „Ochrana životních podmínek v evropských regionech – podpora diverzity, kvality a inovace“.
Podle pracovního programu, který vypracovalo Spolkové ministerstvo výživy, zemědělství a ochrany spotřebitelů a prezentovalo 15. ledna 2007 na zvláštním zasedání Výboru EU pro zemědělství, Německo bude během svého předsednictví EU klást důraz na následující problémy:       
– Zjednodušení podmíněnosti: Má se více přihlížet k reálné ekonomické situaci při realizaci reformy společné zemědělské p politiky z roku 2003, jež stanoví, že podmínkou pro platbu přímých dotací farmářům je plnění zákonných předpisů a norem v ochraně životního prostředí, zvířat a bezpečných potravin. Na základě zprávy Evropské komise přijme Rada ministrů závěry, které budou následně transponovány do konkrétních opatření. Komisařka EU Fischer Boelová a spolkový ministr zemědělství Horst Seehofer se dohodli, že k tomuto problému utvoří společnou pracovní skupinu.
Na pořadu jednání má být také agenda o sloučení 21 existujících tržních řádů do jednotné společné organizace trhu.  
–  Ovoce a zelenina: Německo se během svého prezidentství zaměří na vyjednávání a možnou finalizaci reformy společné organizace trhu s ovocem a zeleninou; na spuštění reformy společného trhu v sektoru vína; na možné dokončení vyjednávání o regulaci trhu s lihovinami a na regulaci ekologického zemědělství. 
–  Zvýšení hodnoty rostlinných materiálů: Mezinárodní konference o obnovitelných surovinách 5.– 6. března v Norimberku bude projednávat nové perspektivy venkova v souvislosti s budoucí poptávkou po těchto materiálech. Navíc za předpokladu pravděpodobného růstu produkce importu biomasy a biopaliv bude za německého prezidentství podporováno zavádění systému certifikace výroby biomasy, to je systému, jenž má respektovat kritérium udržitelného rozvoje.
–  Politika rozvoje venkovských oblastí: Vzhledem k potřebě vyvinout kompletní a souvislou politiku a strategii pro venkovské oblasti bude Německo během svého prezidentství předkládat nejen návrhy na zemědělskou politiku, ale také na intenzivnější využití dalších oblastí evropské politiky pro rozvoj venkovských oblastí, jež se musí stát prioritou Unie.
–  Ochrana zvířat: Den ochrany zvířat 28. května v Bruselu bude zaměřen na zavádění označování potravin vyrobených za podmínek respektování welfare zvířat.
Autorizace GMO: Bude se naléhat na větší průhlednost a shodu při postupech schvalování geneticky modifikovaných organizmů Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropskou komisí a také na zahájení vyjednávání o aktualizaci nařízení, jež se vztahuje na potraviny a potravinové přísady. V Bruselu se bude 5. – 6. května konat konference na téma „Systémy kvality v potravinovém řetězci“. Další konference zahrnující problémy potravinové bezpečnosti na téma „Prevence zdraví za pomoci stravování a pohybu“ se bude konat 25. – 27. února v Badenweileru.
 
Poznámka: Tato informace čerpá z dále uvedené internetové adresy, k níž je pouze placený přístup.
Autor : Jav ; Zdroj : ÚZPI

Zařazeno v Aktuality, Informace z EU