Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF Informuje

06/02/07
smf

Informace SZIF -termíny příjmu žádostí o dotace – Zakládání skupin výrobců a Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Zdroj: SZIF

Do 15. 2. 2007 příjem žádostí o poskytnutí dotace "Zakládání skupin výrobců" na regionálních odborech SZIF.
Do 15. 2. 2007 příjem žádostí o dotaci "Předčasné ukončení zemědělské činnosti" na regionálních odborech SZIF.

Zařazeno v Aktuality, Dotace