Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prostředky na odstranění škod způsobených orkánem

01/02/07
smf

Zpráva Ministerstva pro místní rozvoj.  Zdroj: MMR ČR 

Obce postižené orkánem dostanou finanční prostředky na odstranění škod
 

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje podmínky k čerpání státní pomoci na obnovu majetku obcí, měst a krajů, poškozeného nebo zničeného orkánem. Vláda se dnes usnesla na tom, že pro potřeby příslušného podpůrného programu bude uvolněno 200 mil. Kč.

24. 01. 2007
Peníze budou poskytovány z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou". "Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí či krajského majetku, který byl zničen pohromou. Jedná se například o opravy poškozeného veřejného osvětlení, dopravního značení, autobusových zastávek či obnovu veřejné zeleně," vysvětluje ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Tyto prostředky nejsou určeny na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí.
Výzva určená žadatelům (postiženým obcím, městům, popř. krajům) o podporu z tohoto programu bude uveřejněna v příštím týdnu na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) spolu s aktualizovaným zněním programu, zahrnujícím mj. novou podobu žádostí navazující na nově platné právní předpisy.
Ministerstvo pro místní rozvoj současně předpokládá, že po ukončení vyhlášeného nouzového stavu připraví kraje, jejichž území byla postižena orkánem, přehledy o předběžném odhadu nákladů podle zákona o státní pomoci při obnově území. Z těchto přehledů ministerstvo následně zpracuje strategii obnovy území, která po projednání vládou stanoví rámec pro poskytování státní pomoci podle potřeby i v dalších oblastech.
 
Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: left number: image number part: resizable self number: resizable 224 861 663 right number: image , e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz
 

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov, Venkov