Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropská komise kritizuje americký návrh na změnu zemědělské politiky

05/02/07
smf

Komise kritizovala americkou vládu za její návrhy zemědělské reformy. Podle EU musí Spojené státy přikročit k větším škrtům v dotacích, má-li dojít k uzavření dohody o světovém obchodu. Zdroj: www.euractiv.cz, 2.2.2007

Evropská komise kritizuje americký návrh na změnu zemědělské politiky
02.02.2007
Komise kritizovala americkou vládu za její návrhy zemědělské reformy. Podle EU musí Spojené státy přikročit k větším škrtům v dotacích, má-li dojít k uzavření dohody o světovém obchodu.
Pokud má být kolo vyjednávání z Dauhá úspěšně uzavřeno, budou Spojené státy potřebovat daleko ambicióznější omezení domácích zemědělských dotací, které obchod deformují,“ uvedl včera mluvčí Komise Michael Mann v první reakci na americký návrh zákona o zemědělství, který předložil Kongresu americký ministr zemědělství Mike Johhans.
Návrh zákona, který by platil ve Spojených státech, počítá s omezením zemědělských výdajů alespoň o 10 miliard dolarů na toto období a přesun financí směrem k programům, které jsou více kompatibilní s pravidly WTO. Nová legislativa však počítá pouze s mírným přesunem prostředků z velkorysých vládních dotací.
Osud vyjednávání o světovém obchodu z Dauhá je v současné době velice nejistý, částečně proto, že Spojené státy odmítají významně snižovat zemědělské dotace.
„Doufali jsme, že vládní návrh nového zemědělského zákona to (snižování dotací) bude signalizovat zřetelněji,“ sdělil novinářům Mann.
Přesto však přivítal „mírný posun“ směrem k dotacím, které obchod deformují méně a dodal: „To není konec příběhu,“ vysvětluje Mann. Tento plán je pouze „prvním návrhem Kongresu a není vyloučeno, že dojde k dalším změnám.“
Oxfam (mezinárodní humanitární organizace, která se věnuje boji s chudobou v třetím světě), vytrvalý odpůrce zemědělských dotací ve vyspělých zemích, prohlásila, že návrh zákona je „povzbudivým krokem k smysluplné reformě zemědělství“, který umožní, aby nejvíce zranitelní američtí zemědělci dostávali více prostředků a současně to neohrozilo chudé zemědělce v rozvojových zemích.
Zdroje z Evropské komise sdělily pro EurActiv.com, že návrh není pro rozhovory z Dauhá špatným znamením, neboť ukazuje , že Spojené státy jsou odhodlané přizpůsobit svou zemědělskou politiku více pravidlům WTO. Přivítaly také navrhovaný přesun od potravinové pomoci směrem k finanční a některé změny v amerických programech vývozních úvěrů – v souladu s rozhodnutím WTO, která označila americký program podpory určený vývozcům bavlny za nelegální.
„Zákon je dobrým znamením, ale mohl by být lepší,“ uvedly zdroje.
 Zdroj: www.euractiv.cz, 2.2.2007

Zařazeno v Aktuality, Dotace