Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bioplynové stanice -seminář ve Velkém Karlově

12/02/07
smf

Praktické zkušenosti s provozem Bioplynové stanice Velký Karlov a doporučení budoucím investorům bioplynových stanic -22.února 2007.

SEMINÁŘ: Praktické zkušenosti s provozem Bioplynové stanice Velký Karlov…
                         …a doporučení budoucím investorům bioplynových stanic
Termín konání: 22. 2. 2007
 
Místo konání: Restaurace „Sýpka“ v Jevišovicích (areál Agrodružstva Jevišovice)
 
Program semináře:
       9:00   Zahájení, úvod (ing. B. Rada, jednatel spol. ZEVO, spol. s r.o.)
9:00-9:30  Zemědělství hledá finanční zdroje i mimo klasickou zemědělskou výrobu
                 (ing. J. Veleba, prezident AK ČR)
9:30-10:00  Představení technického řešení Bioplynové stanice Velký Karlov
                  (ing. L. Horník, vedoucí provozu Bioplynové stanice Velký Karlov)
10:00-10:30  Ekonomika provozu Bioplynové stanice Velký Karlov
                    (ing. B. Rada, jednatel spol. ZEVO, spol. s r.o.)
10:30-11:00  Teoretické předpoklady pro fungování bioplynových stanic
                    (Prof. Ing. M. Dohányos, CSc.,
Vysoká škola chem.-technologická v Praze)
11:00-11:30  Oběd
11:30-12:30  Diskuse (čas ukončení diskuse – dle zájmu zúčastněných)
cca     12:30  Společný přesun na Bioplynovou stanici Velký Karlov, prohlídka bioplynové    stanice, návštěva areálu krokodýlí farmy Velký Karlov
 
Ukončení programu dle zájmu zúčastněných.
 
V rámci diskuse vystoupí někteří dodavatelé technologií bioplynových stanic.
Cena :  500,- Kč vč. DPH 
Vstupné bude uhrazeno na místě před zahájením semináře.
(Cena zahrnuje poplatek za seminář, prohlídku bioplynové stanice, krokodýlí farmy, oběd)
Kontakty: Žádáme zájemce o účast na semináři o registraci na mailové adrese: zevo@agd-jevisovice.cz.
Ing. Luděk Horník, tel.  602 516 676
ZEVO, spol. s r.o., 671 53   Jevišovice 102, tel.  515 266 727, fax. 515 266 712
V případě velkého počtu zájemců bude seminář zopakován a účastníci budou předem včas informování o náhradním termínu.
 

Zařazeno v Aktuality, Semináře