Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyplaceny náhrady škod z jarních povodní na polních kulturách a zvěři

02/01/07
smf

Vyplaceny náhrady škod z jarních povodní na polních kulturách a zvěři. Zdroj: www.agris.cz , 2.1.2007

Vyplaceny náhrady škod z jarních povodní na polních kulturách a zvěři
Za škody, které způsobily letošní jarní povodně na polních kulturách a zvěři, vyplatilo ministerstvo zemědělství postiženým zemědělcům a uživatelům honiteb již veškeré kompenzace. Odškodnění v celkové výši 95,717 milionu korun bylo poskytnuto na 686 žádostí. Náhrady, odstupňované podle míry poškození porostů, se týkaly výměry 30 293 hektarů.
V novém roce přijdou na řadu náhrady škod, které způsobily povodně v letošních jarních měsících na lesním hospodářství, na lesních porostech, lesních školkách a stavbách sloužících lesnímu hospodářství. Vláda na zmírnění těchto škod schválila částku 47 milionů korun. Česká republika v uplynulých dnech dostala souhlas Evropské unie s vyplácením kompenzací. Během ledna by měly být schváleny zásady, které stanoví podmínky pro poskytování těchto náhrad v lesích. Od jejich podpisu ministryní zemědělství poběží třicetidenní lhůta pro příjem žádostí. O kompenzace se budou moci po nabytí účinnosti zásad ucházet na zemědělských agenturách subjekty s právem hospodaření na poškozeném majetku.
Podle protokolů představovaly povodňové škody v lesích 78,4 milionu korun. U lesních porostů a na lesních stavbách budou kompenzovány do výše 60 procent. Náhrady za škody na produkci lesních školek budou do výše 50 procent.
Zdroje: www.agris.cz, 2.1.2007, Mze, APIC-AK

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Lesnictví