Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhlášení typů techniky a maximální výše dotace obcím pro rok 2008

23/01/07
smf

MV – generální ředitelství HZS ČR vyhlašuje následující typy požární techniky, na něž může být poskytnuta v roce 2008 účelová dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (dále jen „dotace“).

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
V Praze dne 22. ledna 2007
Vyhlášení typů techniky a maximální výše dotace obcím pro rok 2008
MV – generální ředitelství HZS ČR vyhlašuje následující typy požární techniky, na něž může být poskytnuta v roce
 2008 účelová dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (dále jen „dotace“).
Dotace může být poskytnuta pouze pro jednotky požární ochrany kategorie JPO II a JPO III a to na CAS 8, CAS 16, CAS 24 s maximální výší dotace 2 mil. Kč.
Podmínkou získání dotace je, že obec neobdržela v posledních pěti letech dotaci v rámci reprodukce požární techniky, popřípadě jí nebyly uvolněny prostředky na pořízení nové techniky z jiných zdrojů.
  • CAS 8
    konstrukce podvozku silniční nebo smíšený, hmotnostní třída lehká nebo střední a v provedení základním nebo speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 800 l.min-1 a kabinou osádky se 6 sedadly,
  • CAS 16
    konstrukce podvozku silniční nebo smíšený, hmotnostní třída lehká nebo střední a v provedení základním nebo speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 1 600 l.min-1 a kabinou osádky se 6 sedadly,
  • CAS 24
    konstrukce podvozku smíšený, ve výjimečných případech terénní, hmotnostní třída střední * ) v provedení základním nebo speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2 400 l.min-1 a kabinou osádky se 6 sedadly.
Vyřizuje: por. Bc. Jakub Nebesář, telefon 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz
 
* Při jiné hmotnostní třídě je nutné individuální posouzení a předchozí souhlas MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Obce a venkov