Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář -Předčasné ukončení zemědělské činnosti

06/01/07

Předčasné ukončení zemědělské činnosti (nařízení vlády č.69/2005 Sb.)

SPOLEČNOST MLADÝCH AGRÁRNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY DÍKY SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM ZEMĚDĚSLKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM NABÍZÍ VŠEM ZEMĚDĚLCŮM, MANAŽERŮM ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A MAJITELŮM FAREM SE ZÁJMEM O ZVÝŠENÍ SVÉ KVALIFIKACE A KONKURENCE SCHOPNOSTI NA ČESKÉM ALE I EVROPSKÉM TRHU

BEZPLATNÉ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ

V OBLASTI

Předčasné ukončení zemědělské činnosti (nařízení vlády č.69/2005 Sb.)

 

SOUHRNÉ INFORMACE O ŠKOLENÍ

termín konání:                        1-denní školení, vždy středa( každý den od 8 – 16:30h )

strava                          zajištěna

obsazenost:                  max. počet přihlášených 60 osob / seminář

lektoři:                        zkušení a kvalifikovaní, dlouhodobě se zabývající zemědělskou tématikou

                                   způsobilí a kvalifikovaní organizátoři seminářů

studijní materiály:       lektoři pro Vás připravili kvalitní studijní materiály v tištěné ale i v elektronické podobě

technická vybavenost: výpočetní technika na špičkové technické úrovni

 

V rámci kurzu se bude řešit problematika zařazení do programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti včetně daňových aspektů souvisejících s převodem podniku a veškerých podmínek spojených s programem PUZČ.

 

Kraj                

Předpokládané místo konání kurzu

datum

Jihomoravský

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, Zemědělská 1, Brno

17.1.2007

Královéhradecký

SOŠ veterinární a zemědělská, HK, Pražská 68, Hradec Králové

24.1.2007

Ústecký

Budova ČVUT – KOKOS, Pohraniční 1288/1, Děčín

7.2.2007

Jihočeský

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Studentská 13, ČB- zeměd. fak.

14.2.2007

Středočeský

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha – Suchdol

21.2.2007

Olomoucký

Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc

28.2.2007

 

PROGRAM

 

O      8:00 –  9:00

Prezence, seznámení účastníků s obsahem a organizačním zajištěním kurzu

O      9:00 – 10:30

Vládní nařízení č. 69/2005 Sb. a jeho praktická aplikace do praxe

O      10:45 – 12:15

Daňové aspekty převodu podniku

O      12:15 – 13:15 – oběd

O      13:15 – 14:45

Právní aspekty převodu podniku

O      15:00 – 16:30

Nejčastější chyby u žadatelů o zařazení do programu PUZČ

 

Přihlášky zasílejte poštou na SMA ČR, Štěpánská 63, 110 00 PRAHA 1,nebo e-mailem na smacr@smacr.cz, popř. faxem na číslo 224 218 762. Bližší informace poskytnou pracovníci kanceláře SMA ČR, tel.: 224 218 760.