Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujících standardům EU na chov hospodářských zvířat (welfare)

05/01/07

Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujících standardům EU na chov hospodářských zvířat (welfare)

SPOLEČNOST MLADÝCH AGRÁRNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY DÍKY SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM ZEMĚDĚSLKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM NABÍZÍ VŠEM ZEMĚDĚLCŮM, MANAŽERŮM ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A MAJITELŮM FAREM SE ZÁJMEM O ZVÝŠENÍ SVÉ KVALIFIKACE A KONKURENCE SCHOPNOSTI NA ČESKÉM ALE I EVROPSKÉM TRHU

BEZPLATNÉ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ

V OBLASTI

Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujících standardům EU na chov hospodářských zvířat (welfare)

SOUHRNÉ INFORMACE O ŠKOLENÍ

termín konání:                        1-denní školení, vždy úterý( každý den od 8 – 15:30h )

strava                          zajištěna

obsazenost:                  max. počet přihlášených 60 osob / seminář

lektoři:                        zkušení a kvalifikovaní, dlouhodobě se zabývající zemědělskou tématikou

                                   způsobilí a kvalifikovaní organizátoři seminářů

studijní materiály:       lektoři pro Vás připravili kvalitní studijní materiály v tištěné ale i v elektronické podobě

technická vybavenost: výpočetní technika na špičkové technické úrovni

Kurz je vhodný pro zemědělské podnikatele, kteří uvažují o rekonstrukcích stávajících zařízení pro živočišnou výrobu. Přední odborníci ze zemědělské univerzity představí aktuální technologie a s ohledem na požadavky ekonomiky chovu, legislativních předpisů, welfare zvířat i ošetřování zvířat. Na tuto oblast rekonstrukcí zemědělských zařízení budou již od počátku roku 2007 přijímány žádosti o finanční podporu v rámci fondu EAFRD. Pojetí kurzu umožní individuální přístup k vašim dotazům. Na kurzu budou přítomni také poradci zabývající se přímo problematikou podávání a administrace žádostí. Využijte proto uvedené nabídky k získání informací, které využijete při rekonstrukci vašeho chovatelského zařízení, za účelem zlepšení ekonomiky podnikání a welfare zvířat. Účast na kurzu a občerstvení během celé akce nabízí SMA ČR zdarma.

Kraj                

Předpokládané místo konání kurzu

datum

Jihočeský

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 13, České Budějovice

16.1.2007

Středočeský

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol

23.1.2007

Moravskoslezský

Masarykova střední zemědělská škola Opava, Purkyňova 12, Opava

30.1.2007

Jihomoravský

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, Zemědělská 1, Brno

6.2.2007

PROGRAM   

·                     7:30 – 8:00 Prezence, seznámení účastníků s obsahem a organizačním zajištěním kurzu

·                     Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujícím standardům EU na chov nosnic. (welfare)

·                     Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujícím standardům EU na chov velkých a malých přežvýkavců. (welfare)

·                     11:45 – 12:45 Oběd

·                     Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujícím standardům EU na chov prasat. (welfare)

·                     Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujícím standardům EU na chov hospodářských zvířat s ohledem na mikroklima. (welfare)

·                     Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujícím standardům EU na chov hospodářských zvířat z pohledu ekologického zemědělství. (welfare)

Přihlášky zasílejte poštou na SMA ČR, Štěpánská 63, 110 00 PRAHA 1,nebo e-mailem na smacr@smacr.cz, popř. faxem na číslo 224 218 762. Bližší informace poskytnou pracovníci kanceláře SMA ČR, tel.: 224 218 760.