Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Musí vrátit dotace

08/01/07
smf

Evropská komise žádá vrácení dotací od některých členských států EU za nedostatečný systém kontroly jejich čerpání. Zdroj: ÚZPI, autor: ing. Šťastný

Evropská komise žádá od osmi členských států Evropské unie vrácení 263,5 mil. eur, určených na podporu zemědělství. Týká se to Německa, Španělska, Finska, Francie, Řecka, Luxemburska, Holandska a Portugalska. Tyto peníze totiž nebyly použité v souladu s pravidly EU, respektive systém kontroly jejich čerpání nebyl dostatečný. „Žádáme zpět finance, které nebyly použité správně. Jsou to peníze daňových poplatníků a EK musí zaručit efektivní kontrolu nakládání s nimi. V jiných letech jsme dosáhli výrazný pokrok v kontrole čerpání peněz EU a tato snaha bude pokračovat i nadále“, uvedla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová Boelová.

http://www.agroportal.sk/  , zdroj:  www.agronavigator.cz                    

Zařazeno v Aktuality, Dotace