Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF k výplatám dotací

25/01/07
smf

Výplaty hlavních dotací za rok 2006 se pomalu chýlí ke konci, ačkoliv na to má Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dle pravidel Evropské unie čas až do konce června 2007. Zdroj: www.szif.cz
 

Stěžejní dotace již téměř vyplaceny
24.01.2007
Výplaty hlavních dotací za rok 2006 se pomalu chýlí ke konci, ačkoliv na to má Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dle pravidel Evropské unie čas až do konce června 2007.

 

K 23. lednu 2007 bylo na účty téměř 20,5 tis. zemědělců, kteří žádali o dotaci Jednotná platba na plochu (SAPS), odesláno přes 8,6 mld. Kč. Nyní zbývá vyplatit posledních sedm stovek žadatelů o tuto podporu. Vydáno je přitom již 99,4% Rozhodnutí.
 
 
Vyrovnávací příspěvek za hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) byl vyplacen  již více než 8,6 tisícům farmářů, kteří obdrželi přes 2,8 mld. Kč.  Žádostí bylo celkem přijato téměř 9,3 tisíce, což představuje zhruba 2,9 mld. Kč. Rozhodnutí, která předcházejí samotným výplatám, je nyní vydáno již 99,2% a to na 99,3% finančních prostředků.
 
 
Vydáno je také přes 90% Rozhodnutí (z celkem více než 17,6 tis.) na Národní doplňkovou platbu (Top-Up). Rozhodnutí na Top-Up jsou vydávána žadatelům s již právoplatným Rozhodnutím na SAPS a stejný je postup i v případě výplat dotací. Odesláno na účty farmářů je nyní přes 4,8 mld. Kč z celkových maximálně 7,3 mld. Kč. 
 
 
Od konce roku 2006 vydává SZIF žadatelům, kteří mají rovněž právoplatná Rozhodnutí na SAPS, Rozhodnutí na Oddělenou platbu za cukr (SSP).  Nyní je rozesláno již 89,9% Rozhodnutí (z celkem 821) a vyplaceno přes 208 mil. Kč z celkových maximálně 542 mil. Kč. 
 
 
Během února a března 2007 se chystá zahájení vydávání Rozhodnutí na vybraná opatření v rámci agroenvironmentálních opatření AEO.
 
 
 
Vilém Frček,
tiskové oddělení SZIF


 

Zařazeno v Aktuality, Dotace