Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

19/01/07
smf

Informace Státního zemědělského intervenční fondu k mléčným kvotám, žádostem o poskytnutí dotace a výpočtu záruk pro dovozní a vývozní licence. Zdroj: www.szif.cz
 

Žádosti o zvýšení či přidělení nových individuálních referenčních množství mléka k datu 1. 3. 2007 se podávají na příslušném RO SZIF a musí být doručeny nejpozději do 30. 1. 2007. Podmínky a náležitosti podávání žádostí a další dokumenty naleznete zde (v sekci Komodity/Živočišná výroba/Mléko/Správa mléčných kvót).
Prohlášení o vzdání se odvolání zasílejte na příslušný regionální odbor SZIF. Ne na centrálu SZIF.
Do 15. 2. 2007 příjem žádostí o poskytnutí dotace „Zakládání skupin výrobců“ na regionálních odborech SZIF.
Do 15. 2. 2007 příjem žádostí o dotaci „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“ na regionálních odborech SZIF.
Změna způsobu výpočtu záruk pro dovozní a vývozní licence. Od 1. 1. 2007 se mění použití směnného kurzu pro přepočet záruk na licence z EUR na Kč. Podrobnosti naleznete zde.

Zařazeno v Aktuality, Dotace