Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Řízení podnikatelských rizik v zemědělství

26/12/06
smf

Cílem studie je vytvoření metodiky řízení rizik v zemědělství s důrazem na vhodnost a aplikovatelnost analytických metod a nástrojů řízení rizik v podmínkách zemědělství. Zdroj: VÚZE

Řízení podnikatelských rizik v zemědělství Author

Cílem studie je vytvoření metodiky řízení rizik v zemědělství s důrazem na vhodnost a aplikovatelnost analytických metod a nástrojů řízení rizik v podmínkách zemědělství. Studie je členěna do tří částí, z nichž první se zabývá teoretickými základy risk managementu.

Druhá část studie je věnována metodice řízení podnikatelských rizik v zemědělství. Důraz je kladen především na význam plánování při řízení rizik a na charakteristiku nástrojů nejčastěji používaných pro eliminaci rizik v zemědělství. Uvedena je rovněž úroveň využívání jednotlivých nástrojů v ČR a v zahraničí. Kapitola o diverzifikaci hospodářských aktivit obsahuje podrobnou metodiku identifikace příležitostí pro diverzifikaci s nástinem celého metodologického aparátu vhodného pro restrukturalizaci podnikových aktivit.

Třetí část studie vychází z toho, že posuzování podnikatelského rizika, zejména při větších a dlouhodobějších investičních záměrech, je nedílnou součástí strategického rozhodování a řízení podniku.

Studie je doplněna o formuláře, které usnadní zemědělcům identifikaci příležitostí pro diverzifikaci podnikových aktivit.

Autor – kolektiv autorů: Špička, J. Misto
Místo vydání: Praha RokDat
Rok (datum) vydání, kde vydáno, atd. :
2006 PubOrg , VÚZE PocStr , 53 ISBN stran, ISBN: 80-86671-36-4 StrSouP1

Zařazeno v Aktuality, ekonomika