Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PF 2007

31/12/06
smf

PF 2007

   
       

        Dovolte mi, abych Vám jménem redakční rady KIS Pardubice 

  

          i jménem svým  popřál klidné vánoce a do roku 2007 pevné
               zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů.

                                                                        Ing. František  Smítal

   
                    PF 2007<

Zařazeno v Aktuality