Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evidence pozemků v LPIS – mimořádná aktualizace.

11/12/06