Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ETP pro sektor lesního hospodářství I

13/12/06

Sborník referátů z prvního dne konference ETP Forest-Based Sector: 22. listopadu 2006, Lathi (Finsko).

Ve dnech 22.–23. listopadu 2006 se uskutečnila v Lathi (Finsko) konference v rámci evropské technologické platformy zaměřené na sektor opírající se o lesní hospodářství.

Je uveden program konference ETP Forest-Based Sector a vybrané referáty, které byly zařazeny na první den konference:

1: Urychlení inovací
2: Sektor lesního hospodářství v rámcovém programu výzkumu v EU
3: “RTD roadmaps” pro průmyslovou výrobu
4: Evropské vize sektoru založeného na lesním hospodářství
5: Prospěch ETP pro průmysl a vlastníky lesů – případ Německa
6: Akční plán, praktické zásady a návody na implementaci, podpůrné prostředky
7: Vzdělávání a školení v Evropě v budoucnosti
8: Pozvánka na příští akci TP pro sektor lesnictví (Německo, 15.–16. 5. 2007)
9: Zavádění novinek v Evropě (vytváření inovační Evropy)

Více informací o činnosti ETP Forest-Based Sector.

Zařazeno v Lesnictví