Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Účelové dotace vybraným obcím na požární techniku

10/11/06
smf

O dotaci tak mohou požádat i obce, které se o ni na rok 2007 dosud neucházely. Řádně vyplněnou žádost opatřenou všemi formálními náležitostmi a dokumenty (Isprofin, kritéria pro vyhodnocení) je třeba zaslat v termínu do 8. 12. 2006 na MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím příslušného HZS kraje. Zdroj: MV ĆR

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov