Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zvířatům hrozí nová nákaza – modrý jazyk

09/10/06

Toto smrtelné virové onemocnění hospodářských zvířat se objevilo už i v centrálních a v severnějších regionech Evropy. Tuto nemoc (katatální horečka ovcí) přenášejí zejména komáři.

Zvířatům hrozí nová nákaza – modrý jazyk  
26.9.2006
Toto smrtelné virové onemocnění hospodářských zvířat se objevilo už i v centrálních a v severnějších regionech Evropy. Tuto nemoc (katarální horečka ovcí) přenášejí zejména komáři.

Modrý jazyk, smrtelné virové onemocnění hospodářských zvířat, se objevil už i v centrálních a v severnějších regionech Evropy. Tuto nemoc (katarální horečka ovcí) přenášejí zejména komáři. Dosud s modrým jazykem evropští chovatelé ze střední a severní části Evropy problémy neměli, neboť jeho výskyt je typický spíše pro teplé jižní oblasti, jako je například subsaharská Afrika, tropická část Jižní Ameriky či jih Evropy. Před pár dny se však tato choroba objevila také tam, kde byla dosud neznámá. Avšak zatím není důvod vyvolávat paniku, protože člověk je vůči modrému jazyku imunní.

Choroba ale dokáže zdecimovat stavy hospodářských zvířat. V případě, že by modrý jazyk napadl stádo ovcí, mohou mu všechny podlehnout. Skot není tak citlivý, choroba u něho dosahuje „jen“ 20 až 30procentní úmrtnosti. Onemocnění se projevuje otokem hlavy, horečkou, dýchacími potížemi, zácpou, krvácením a v posledním stadiu zejména zmodráním sliznic a kůže na hlavě, podle čehož dostalo také svůj název.

Po prvé tuto chorobu zaznamenali 17. srpna tohoto roku holandští chovatelé ovcí. O den později potvrdilo výskyt modrého jazyka také jedenáct farem v Belgii. Na sedmi z nich se chová skot a na čtyřech ovce. A 21. srpna byla nahlášena další dvě ohniska v Německu, konkrétně v Severním Porýní na jedné farmě ovcí a ve Vestfálsku na osmi hospodářstvích s chovem skotu. O deset dní později se toto onemocnění vyskytlo i ve Francii.

Evropská komise zavedla přísná ochranná opatření. Pro postižené státy platí zákaz obchodování s živými přežvýkavci, s jejich spermiemi, vajíčky či embryi. Dále musí vytvořit ochranné zóny a kontrolovat přesuny zvířat. Maso se však vyvážet může, neboť prošlo veterinární kontrolou.

Klimatické změny zjevně spolu s teplejším počasím přinášejí také ohrožení novými, dosud exotickými chorobami. Evropská komise předpokládá tři různé scénáře zavlečení viru modrého jazyka do oblasti střední a severní Evropy. Momentálně se zdá, že se sem dostal prostřednictvím komárů, kteří se zde dosud nevyskytovali. Dalšími příčinami může být nekontrolovaný či nelegální dovoz zvířat z oblastí, pro které je modrý jazyk typický. Samozřejmě, k tomu se žádná země dosud oficiálně nepřiznala.


Zdroj: ÚZPI a www.agris.cz

 

Zařazeno v Aktuality, Poradenství