Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Využití řepkového oleje jako paliva do vznětových motorů – pozvánka na seminář

09/10/06

Seminář v ZD Libčany, okres Hradec Králové

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje
 
Vás zve na seminář
 
 
 
VYUŽITÍ ŘEPKOVÉHO OLEJE
JAKO PALIVA DO VZNĚTOVÝCH MOTORŮ
 
 
 
Řepkový olej se jeví jako perspektivní náhrada motorové nafty.
S možnostmi jeho využití, technickými podmínkami a praktickými zkušenostmi z provozu vás seznámíme na našem semináři
 
Termín: úterý 24.10.2006
Od 9 hodin, ukončení kolem 12. hodiny,
 prezence od 8.30 hod
Místo: jídelna ZD Libčany
 
 
Program:
 
Úvodní slovo: zástupce Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin
 
 1. Řepkový olej jako palivo do vznětových motorů – teorie využití, ekonomika, problematika zdanění
        – Ing. Petr Jevič, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
 
 1. Lisovací zařízení na řepkový olej
       –
  Ing. Miluše Pfaffová, FARMET, a.s. Česká Skalice
 
 1. Přestavba motoru pro řepkový olej a praktické zkušenosti s provozem
         Ing. Petr Dlouhý (Ing. Václav Košatka) HZT TECHNIK
 
 1.  Využití výlisků v krmné dávce hospodářských zvířat
  Ing. Zdeněk Magda, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Havlíčkův Brod
 
 
Z organizačních důvodů je nutné se na seminář předem přihlásit a to na telefonním čísle 494 949 206 (KIS Hradec Králové) nebo na mailové adrese: kishk@quick.cz
 
 
 
Vstup: zdarma, seminář se uskuteční s finanční podporou Královéhradeckého kraje

Zařazeno v Semináře